Talvikokous 6.2.2019 seuran majalla

ASIALISTA

1. KOKOUKSEN AVAUS JA PUHEENJOHTAJAN VALINTA
2. PÖYTÄKIRJAN PITÄJÄN, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
3. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
5. TOIMINTAKERTOMUSTEN HYVÄKSYMINEN
6. TILIEN- JA TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN
7. TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN
8. TOIMINTASUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN
9. TARPEELLISTEN JAOSTOJEN JA KOOLLEKUTSUJIEN VALINTA
10. JÄSEN-, LIITTYMIS- JA RIISTANHOITOTYÖMAKSUJEN MÄÄRÄÄMINEN
11. PIENPETOJEN HÄVITTÄMISKORVAUSTEN HYVÄKSYMINEN
12. TOIMIHENKILÖIDEN KULUKORVAUSTEN HYVÄKSYMINEN
13. TALOUSARVION VAHVISTAMINEN
14. TOIMINNANTARKASTAJIEN VALINTA
15. JOHTOKUNNAN JÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE
16. JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN VALINTA
17. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN