Kaikki kirjoittajan admin artikkelit

Kesäkokouksen päätökset 2018

Iin metsästysyhdistys
kesäkokouksen päätökset

saaliskiintiöt ja metsästysrajoitukset kaudelle 2018–2019

jänis 1kpl/viikko 10kpl /kausi
Metsäkanalinnut 3kpl joista yksi saa olla ukkometso koppelo rauhoitettu
Metsäkauris 15kpl joen molemmin puolin Ei henkilökohtaista kiintiötä, ilmoitus kaadosta voudille.

Metsäkauriin metsästyksessä 2jahdissa, jahdista ilmoitus voudeille, joen eteläpuoli Janne Paldanius 0503387361 ja joen pohjoispuoli Sauli Keltamäki 0405280958
Hanhen ja kyyhkysen metsästyksessä viljellyillä pelloilla on oltava maanomistajalta kirjallinen lupa
Metsäkanalintujen pyynti kuvilta on kiellettyä
pienpetojen metsästys sallittu myös rauhoitusalueella, vieraalla jäsen aina matkassa

Rauhoitusalueet
http://www.iinmetsastysyhdistys.fi/media/kartta.jpg
Patakarin rauhoitusalue laajenee lintutornin nokalle asti.
Ansakankaassa on nykyisin kauriin pyynti sallittu

vierasluvat
Jäniksen päivälupa 20e/päivä, jäsenen mukana ja saalis on pois jäsenen kiintiöstä.
Kyyhkyn metsästys 20e/päivä
kausilupa 250e/kausi. samat oikeudet kuin jäsenellä.
pienpetokausilupa 10e/kausi. metsästys jäsenen matkassa.

saunaprojekti
sauna päätetään rakentaa.

Ennakkotarjouksia saunan pystyttämisestä

Iin Metsästysyhdistys ottaa vastaan ennakkotarjouksia saunan pystyttämisestä. Alla kuva saunamallista ja urakkaan kuuluvista töistä. Pystytyksen ajankohta on vielä avoin, mutta oletettavasti syys-lokakuun aikana olisi mahdollista aloittaa. Ennakkotarjoukset on jätettävä viimeistään 31.7.2018.
Tarkempia tietoja saunasta voit kysellä Myntti Paavo, Puh. 040 174 1923
Ennakkotarjoukset voit jättää Juha Miilumäelle: miilumaki@kahera.fi.

toimituserittely

Talvikokous 31.1.2018

1.
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Miilumäki.

2.
Pöytäkirjan pitäjäksi valittiin Teppo Kakkonen.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sakari Liedes ja Risto Liedes.
Ääntenlaskijoiksi valittiin Jorma Kröger ja Paavo Myntti.

3.
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

4.
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5.
Hyväksyttiin toimintakertomukset.
-johtokunta
-riistanhoitojaosto
-kenneljaosto
-valvontajaosto
Ampumajaosto (puuttui)

6.
Puheenjohtaja esitteli tilin ja taseen jotka hyväksyttiin.

7.
Tili-ja vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille.

8.
Esiteltiin toimintasuunnitelmat:
Riistanhoitojaosto hyväksyttiin
Kenneljaosto hyväksyttiin
Valvontajaosto hyväksyttiin
Johtokunta; huomautettiin tiedottamisessa puutteita sekä nettisivut huonot. Hyväksyttiin.

9.
Koollekutsujat:
Riistanhoitojaosto Matti Siivikko
Kenneljaosto Kimmo Keltamäki
Ampumajaosto Mika Pakanen
Valvontajaosto Teppo Kakkonen

10.
Jäsenmaksu 10e
Riistanhoityömaksu 50e
Liittymismaksu 100e

11.
Pienpetojen hävittämiskorvaus.
Arvotaan 10 kappaletta 120 euron arvoisia lahjakortteja.
Yksi pienpeto on yksi arpalippu. Pienpedoiksi luetaan kettu, supi, minkki ja näätä.

12
Kulukorvaukset:
Puheenjohtaja: 600e
Sihteeri: 250e
Jäsenrekisterin ylläpito: 200e
majaisäntä: 300e
Nettisivujen ylläpitäjä: 100e
Jaostot: 250e
Peijaistenjärjestäjä: 200e

13.
Saunan rakentaminen. Johtukunta sai valtuudet ottaa tarjoukset saunasta ja lupa-asioiden selvityksestä.

14.
Kenneljaosto valmistelee kesäkokoukseen maastoanomukset.
Koirakokeiden maastomaksu poistettiin.

15.
Esiteltiin talousarvio joka hyväksyttiin.

16.
Kauriin metsästys seuruejahtina, ilmoitus voudeille ja rauhoitusalueet samat.
Kauriin metsästyskiintiöt poistettiin.

17.
Toiminnantarkastajat Matti Simi ja Jari Lehtonen, varalla Sami Keltamäki.

18.
Johtokuntaan valittiin: Myntti Paavo, Martti Dahl, Janne Kantola ja Janne Paldanius.
Teppo Kakkonen, Marko Piri ja Hannu Kemiläinen kieltäytyivät jäsenyydestä.

19.
Juha Miilumäki valittiin johtokunnan puheenjohtajaksi.

20.
Muut asiat: ei muita asioita.

21.
Kokous päätettiin 19.20.