Kaikki kirjoittajan admin artikkelit

Talvikokous 6.2.2019 seuran majalla

ASIALISTA

1. KOKOUKSEN AVAUS JA PUHEENJOHTAJAN VALINTA
2. PÖYTÄKIRJAN PITÄJÄN, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
3. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
5. TOIMINTAKERTOMUSTEN HYVÄKSYMINEN
6. TILIEN- JA TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN
7. TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN
8. TOIMINTASUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN
9. TARPEELLISTEN JAOSTOJEN JA KOOLLEKUTSUJIEN VALINTA
10. JÄSEN-, LIITTYMIS- JA RIISTANHOITOTYÖMAKSUJEN MÄÄRÄÄMINEN
11. PIENPETOJEN HÄVITTÄMISKORVAUSTEN HYVÄKSYMINEN
12. TOIMIHENKILÖIDEN KULUKORVAUSTEN HYVÄKSYMINEN
13. TALOUSARVION VAHVISTAMINEN
14. TOIMINNANTARKASTAJIEN VALINTA
15. JOHTOKUNNAN JÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE
16. JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN VALINTA
17. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kesäkokouksen päätökset 2018

Iin metsästysyhdistys
kesäkokouksen päätökset

saaliskiintiöt ja metsästysrajoitukset kaudelle 2018–2019

jänis 1kpl/viikko 10kpl /kausi
Metsäkanalinnut 3kpl joista yksi saa olla ukkometso koppelo rauhoitettu
Metsäkauris 15kpl joen molemmin puolin Ei henkilökohtaista kiintiötä, ilmoitus kaadosta voudille.

Metsäkauriin metsästyksessä 2jahdissa, jahdista ilmoitus voudeille, joen eteläpuoli Janne Paldanius 0503387361 ja joen pohjoispuoli Sauli Keltamäki 0405280958
Hanhen ja kyyhkysen metsästyksessä viljellyillä pelloilla on oltava maanomistajalta kirjallinen lupa
Metsäkanalintujen pyynti kuvilta on kiellettyä
pienpetojen metsästys sallittu myös rauhoitusalueella, vieraalla jäsen aina matkassa

Rauhoitusalueet
http://www.iinmetsastysyhdistys.fi/media/kartta.jpg
Patakarin rauhoitusalue laajenee lintutornin nokalle asti.
Ansakankaassa on nykyisin kauriin pyynti sallittu

vierasluvat
Jäniksen päivälupa 20e/päivä, jäsenen mukana ja saalis on pois jäsenen kiintiöstä.
Kyyhkyn metsästys 20e/päivä
kausilupa 250e/kausi. samat oikeudet kuin jäsenellä.
pienpetokausilupa 10e/kausi. metsästys jäsenen matkassa.

saunaprojekti
sauna päätetään rakentaa.

Ennakkotarjouksia saunan pystyttämisestä

Iin Metsästysyhdistys ottaa vastaan ennakkotarjouksia saunan pystyttämisestä. Alla kuva saunamallista ja urakkaan kuuluvista töistä. Pystytyksen ajankohta on vielä avoin, mutta oletettavasti syys-lokakuun aikana olisi mahdollista aloittaa. Ennakkotarjoukset on jätettävä viimeistään 31.7.2018.
Tarkempia tietoja saunasta voit kysellä Myntti Paavo, Puh. 040 174 1923
Ennakkotarjoukset voit jättää Juha Miilumäelle: miilumaki@kahera.fi.

toimituserittely