Kaikki kirjoittajan admin artikkelit

Dreeverien ajokoe 7.9.2019

Iin metsästysyhdistys ry. järjestää dreeverien ajokokeet 7.9.2019. Maastot: Karhu, Tyykiluoto, Pitkä-, Pihlaja-, Pirtti-, Käyrän-, Hieta-, Pensas- ja Tukkikari. Metsästys kielletty koemaastoissa. Tiedustelut Merja Keltamäki o4o5324691

Hirvikoe & rauhoitusalue 7.9.2019

Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys järjestää HIRV kokeen 7.9.2019 Haukiputaalla. Yksi maasto sijaitsee hanhilampi/viittilampi/muhojoki alueella. Välttäkää koirien löysäämistä kyseiselle alueelle niin annetaan koekoiralle työskentelyrauha. Lisätietoja Kimmo Keltamäki o4o5013398

Kesäkokouksen päätökset

 

Iin metsästysyhdistyksen kesäkokous pidettiin seuran majalla 4.8.2019 klo 16.00 alkaen. kokoukseen osallistuin 29 henkilöä.

Puheenjohtajana toimi Juha Miilumäki ja sihteerinä Janne Paldanius. Ääntenlaskijoina ja pöytäkirjan tarkastajina Markku Kalliorinne ja Paavo Kantola.

Saaliskiintiöt

Jäniksellä ei kiintiötä

Metsäkanalinnut 3 kappaletta/jäsen, joista yksi saa olla metso. Koppelo ja riekko on rauhoitettu.

Kauriin metsästyksen kiintiö on 25 kappaletta joen molemmin puolin. Metsästyksestä ilmoitettava etukäteen voudeille: eteläpuolella Janne Paldanius 0503387361 ja pohjoispuolella Sauli Keltamäki 040-5280958. Kaksi henkilöä oltava jahdissa ja asusteena käytetään hirviasetuksen mukaista vaatetta, oranssi/oranssinpunainen lakki ja liivi tai takki.

Rauhoitusalueet

Metsäjäniksen ja metsäkanalintujen metsästykseltä on rauhoitettu 16.11 saakka: Tukkikari, Hahtikari, Pirttikari, Käyränkari, Korkia ja Pensaskari. Koiran harjoituttaminen ja koirakokeiden järjestäminen alueella on sallittua.

Koko kauden kaikelta metsästykseltä rauhoitettuja alueita ovat: Tanko, Ojakyläntie-Pikkuniityntie-Alarannantie-Nelostie-Praavantie välinen alue, Illinsaari, Leppisaari, Kirkkosaari, Simakka, Pikkusimakka, Niittysaari, Rontti, Käyränletto ja Hiastinsaari. Rauhoitus ei koske hirven metsästystä eikä pienpetojen loukkupyyntiä.

Etelä-Iin Karhu ja Patakarin lammashaan alue ovat rauhoitettu 16.11 saakka. Ei koske pienpetojen loukkupyyntiä eikä hirven metsästystä. Kauriin kevätmetsästys alueilla on kiellettyä. Koirakokeiden järjestäminen ja koiran harjoituttaminen on sallittua karhun alueella.

 

vieraslupa

Jänis ja kyyhky 20€/päivä, jäsen oltava matkassa. Maksukuitissa on oltava: jäsenen nimi, vieraan nimi ja lupapäivä.

Pienpedot 10€/kausi, jäsen oltava matkassa. Maksukuitissa on oltava: jäsenen nimi ja vieraan nimi ja maininta ”Pienpetolupa 2019-2020”

Kausilupa 250€. Anottava seuran puheenjohtajalta Juha Miilumäeltä 0414596796

Vesilinnut ja kyyhkyt

Metsästettäessä viljellyllä alueella on aina oltava maanomistajan KIRJALLINEN lupa. ei koske riistapeltoja.

Pienpetometsästyksen arpajaiset

Arvotaan 5 kappaletta 100 euron arvoisia palkintoja. Jokaisesta pienpedosta saa yhden arvan arvontaan.

Talvikokous 6.2.2019 seuran majalla

ASIALISTA

1. KOKOUKSEN AVAUS JA PUHEENJOHTAJAN VALINTA
2. PÖYTÄKIRJAN PITÄJÄN, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
3. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
5. TOIMINTAKERTOMUSTEN HYVÄKSYMINEN
6. TILIEN- JA TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN
7. TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN
8. TOIMINTASUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN
9. TARPEELLISTEN JAOSTOJEN JA KOOLLEKUTSUJIEN VALINTA
10. JÄSEN-, LIITTYMIS- JA RIISTANHOITOTYÖMAKSUJEN MÄÄRÄÄMINEN
11. PIENPETOJEN HÄVITTÄMISKORVAUSTEN HYVÄKSYMINEN
12. TOIMIHENKILÖIDEN KULUKORVAUSTEN HYVÄKSYMINEN
13. TALOUSARVION VAHVISTAMINEN
14. TOIMINNANTARKASTAJIEN VALINTA
15. JOHTOKUNNAN JÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE
16. JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN VALINTA
17. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN