Vierasluvat

Jänis: metsästykseen oikeuttava lupa 20 euroa / vrk jäsenen vieraana, ei kiintiötä.

Sepelkyyhky: metsästykseen oikeuttava lupa 20 euroa / vrk, jäsenen vieraana. Kyyhkyn metsästyksessä viljellyillä pelloilla oltava maanomistajan kirjallinen lupa, ei koske riistapeltoja.

Vieraslupa maksetaan Iin metsästysyhdistys Ry:n tilille ennen metsästämistä.

Tilinumero: FI24 5350 0240 0009 97

Maksukuitissa oltava sen nimi joka luvan käyttää. Viestikenttään isännän nimi, luvan tyyppi (esim. jänis päivälupa) sekä metsästyspäivämäärä. Mikäli viestikenttä on puutteellinen tai summa on väärä, lupa on mitätön.


Pienpedot: 20 euroa / vrk. Metsästyksessä aina oltava jäsen mukana.

Luvat maksetaan Iin metsästysyhdistys Ry:n tilille FI24 5350 0240 0009 97. Tilisiirron viesti kohtaan tulee ilmoittaa metsästäjän nimi.

Kausilupa 250 euroa, joka oikeuttaa metsästämään samoilla oikeuksilla ja rajoituksilla kuin jäsenistö. Samassa taloudessa jäsenen kanssa asuva perheenjäsenen kausilupa on 100€. Kausilupa ei oikeuta kauriin metsästykseen. Lupa on anottava seuran puheenjohtajalta.

Vesilintuluvat

Metsästysalue Pohjois-Iin jakokunnan merenranta-alue katso kartta linkit vasemmalta. Myyntipisteet sivun alaosassa.

Hylkeenpyynti

Hylkeen pyyntiin ei peritä maksua vierailta, ilmoitusvelvollisuus hylkeenpyynnin yhdyshenkilölle Janne Paldaniukselle. Jäsen mukana jahdissa. Vieraille käytävä läpi seuraavat asiat:

  • Metsästys tapahtuu osoitetuilta ampumapaikoilta
  • turvalliset ampumasuunnat merelle päin
  • maihin ampuminen ehdottomasti kielletty

Rajoitukset:

Lupa koskee vain jakokunnan ranta- ja vesialuetta. Kartan rajauksen sisällä olevat saaret kuuluvat lupa-alueeseen. Rauhoitusalueet on esitetty vasemmalta löytyvistä karttalinkeistä.

Ranta-alueella on runsaasti loma-asutusta, muistettava etäisyydet pihapiireihin!

Ajoneuvojen pysäköinti niin, ettei estetä muiden liikkumista!

HOX! Rauhoitus -ja lupa-alueen kartat vasemmalla linkeissä.

Hinnat:
aloituspäivän 20.8 lupa klo 12.00-24.00 35 €
– aloituspäivä+ seuraava päivä klo 24.00 45 €
– aloituspäivä-23.8 klo 24.00 60 €
– muu päivälupa 20 €
– kausilupa 80 €

Myyntipisteet:
– Neste Ii, Juhani Nenonen Oy, Kauppatie 4, 91100 Ii
– Tavaratalo Kärkkäinen Ii, infopiste, Sorosentie 2, 91100 Ii
– Myyntipisteistä ja seurojen nettisivuilta saa uuden
pyyntialuekartan

Yhdyshenkilöt:
Janne Kantola – p. 040-183 4333

Iin Metsästysyhdistys ry. Pohjois-Iin Eränkävijät ry. Pohjois-Iin jakokunta