Aihearkisto: Päätökset

Kesäkokouksen päätökset 2018

Iin metsästysyhdistys
kesäkokouksen päätökset

saaliskiintiöt ja metsästysrajoitukset kaudelle 2018–2019

jänis 1kpl/viikko 10kpl /kausi
Metsäkanalinnut 3kpl joista yksi saa olla ukkometso koppelo rauhoitettu
Metsäkauris 15kpl joen molemmin puolin Ei henkilökohtaista kiintiötä, ilmoitus kaadosta voudille.

Metsäkauriin metsästyksessä 2jahdissa, jahdista ilmoitus voudeille, joen eteläpuoli Janne Paldanius 0503387361 ja joen pohjoispuoli Sauli Keltamäki 0405280958
Hanhen ja kyyhkysen metsästyksessä viljellyillä pelloilla on oltava maanomistajalta kirjallinen lupa
Metsäkanalintujen pyynti kuvilta on kiellettyä
pienpetojen metsästys sallittu myös rauhoitusalueella, vieraalla jäsen aina matkassa

Rauhoitusalueet
http://www.iinmetsastysyhdistys.fi/media/kartta.jpg
Patakarin rauhoitusalue laajenee lintutornin nokalle asti.
Ansakankaassa on nykyisin kauriin pyynti sallittu

vierasluvat
Jäniksen päivälupa 20e/päivä, jäsenen mukana ja saalis on pois jäsenen kiintiöstä.
Kyyhkyn metsästys 20e/päivä
kausilupa 250e/kausi. samat oikeudet kuin jäsenellä.
pienpetokausilupa 10e/kausi. metsästys jäsenen matkassa.

saunaprojekti
sauna päätetään rakentaa.

Talvikokous 31.1.2018

1.
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Miilumäki.

2.
Pöytäkirjan pitäjäksi valittiin Teppo Kakkonen.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sakari Liedes ja Risto Liedes.
Ääntenlaskijoiksi valittiin Jorma Kröger ja Paavo Myntti.

3.
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

4.
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5.
Hyväksyttiin toimintakertomukset.
-johtokunta
-riistanhoitojaosto
-kenneljaosto
-valvontajaosto
Ampumajaosto (puuttui)

6.
Puheenjohtaja esitteli tilin ja taseen jotka hyväksyttiin.

7.
Tili-ja vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille.

8.
Esiteltiin toimintasuunnitelmat:
Riistanhoitojaosto hyväksyttiin
Kenneljaosto hyväksyttiin
Valvontajaosto hyväksyttiin
Johtokunta; huomautettiin tiedottamisessa puutteita sekä nettisivut huonot. Hyväksyttiin.

9.
Koollekutsujat:
Riistanhoitojaosto Matti Siivikko
Kenneljaosto Kimmo Keltamäki
Ampumajaosto Mika Pakanen
Valvontajaosto Teppo Kakkonen

10.
Jäsenmaksu 10e
Riistanhoityömaksu 50e
Liittymismaksu 100e

11.
Pienpetojen hävittämiskorvaus.
Arvotaan 10 kappaletta 120 euron arvoisia lahjakortteja.
Yksi pienpeto on yksi arpalippu. Pienpedoiksi luetaan kettu, supi, minkki ja näätä.

12
Kulukorvaukset:
Puheenjohtaja: 600e
Sihteeri: 250e
Jäsenrekisterin ylläpito: 200e
majaisäntä: 300e
Nettisivujen ylläpitäjä: 100e
Jaostot: 250e
Peijaistenjärjestäjä: 200e

13.
Saunan rakentaminen. Johtukunta sai valtuudet ottaa tarjoukset saunasta ja lupa-asioiden selvityksestä.

14.
Kenneljaosto valmistelee kesäkokoukseen maastoanomukset.
Koirakokeiden maastomaksu poistettiin.

15.
Esiteltiin talousarvio joka hyväksyttiin.

16.
Kauriin metsästys seuruejahtina, ilmoitus voudeille ja rauhoitusalueet samat.
Kauriin metsästyskiintiöt poistettiin.

17.
Toiminnantarkastajat Matti Simi ja Jari Lehtonen, varalla Sami Keltamäki.

18.
Johtokuntaan valittiin: Myntti Paavo, Martti Dahl, Janne Kantola ja Janne Paldanius.
Teppo Kakkonen, Marko Piri ja Hannu Kemiläinen kieltäytyivät jäsenyydestä.

19.
Juha Miilumäki valittiin johtokunnan puheenjohtajaksi.

20.
Muut asiat: ei muita asioita.

21.
Kokous päätettiin 19.20.

Kesäkokouksen 30.7.2017 päätökset

Kesäkokous 30.7.2017


Seuran PJ avasi kokouksen klo 17.00 ja toivotti kokousväen tervetulleiksi.
Pj tuli valituksi kokouksen puheenjohtajaksi.


Pöytäkirjanpitäjäksi valittiin Teppo Kakkonen
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kauko Kantola ja Hannu Klaar
Samat henkilöt toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.


Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.


Saalis kiintiöt.
Metsäkanalinnut 2 kpl / metsästäjä /kausi. Näistä toinen saa olla teeri. Metso ja riekko rauhoitettu.
Mikäli Etelä-Iin erä kokouksessaan päättää että metsoa saa metsästää pahkakoskella, niin silloin myös Iin Metsästysyhdistyksen jäsenet saavat metsästää metsoa Pahkakoskella.

*edit* Etelä-Iin erä ei metsästä metsoa pahkakoskella, joten se on rauhoitettu myös Pohjois-Iin metsästysyhdistyksen jäseniltä.

Jänis 1 kpl/metsästäjä/viikko, kuitenkin 5 kpl koko kaudessa.
Kauris 15 kpl joen eteläpuolella (jahtivouti Janne Paldanius 050 338 7361) ja 15 kpl joen pohjoispuolella (jahtivouti Sauli Keltamäki 040 528 0958).
Kauriin metsästys tapahtuu seuruemetsästyksenä. Seurueessa on oltava vähintään kaksi metsästäjää. Seurueella on oltava nimetty johtaja. Jahtivoudille tulee tehdä ilmoitus ennen metsästyksen aloittamista.
Yksi kauris / jäsen / vuosi. Johtokunnalla on oikeus muuttaa/rajoittaa kauriin metsästystä jahtivoudin esityksestä
Kauriin metsästys on kielletty seuraavalla alueella: Meri – Praavantie – 4-tie – Kantolantie – Ruonaoja – Meri


Rauhoitusalueet (Rauhoitusalueista tulee kartta seuran majan ikkunaan)

Koko kauden rauhoitettuna:
Tanko, Illinsaari, Leppisaari, Kirkkosaari, Simakka, Niittysaari, Rontti, Hiastinsaari, Jätevesilaitos,
tila N:ro 1:91 Sääskenharjuntien pohjoispuolella,
Rooppilammen ympärys.
4-tie-Alarannatie-Pikkuniityntie-Ojakyläntie-Praavantie, teiden sisään jäävä alue.

16.11.saakka rauhoitettuna:
Patakari, Pensaskari, Hietakari, Koirankari, Etelä-Iin Karhu, Hahtikari, Käyränkari, Pirttikari, Korkia, Tukkikari.


Vierasluvat:
Jänis ja kyyhky 20 €/päivä.
Jäsen täytyy olla mukana. Vieraslupa maksetaan seuran tilille FI24 5350 0240 0009 97 ennen metsästämistä.
Viestikenttään tiedot: Vieraan nimi, isännän nimi, metsästyspäivä.(ilman näitä tietoja lupa on mitätön)
Kausilupa 250 € / kausi. Lupa on anottava Juha Miilumäeltä. Lupa oikeuttaa metsästämään jäsenen oikeuksin lukuun ottamatta kaurista.
Pienpetojen pyyntilupa 10 € / kausi. Tästä tulee seuran nettisivuille tulostettava lasku joka on maksettuna pidettävä mukana metsästettäessä.


Seuran jäsenet saavat pyytää pienpetoja myös rauhoitusalueilla. Pienpetoja kausiluvalla pyytävällä henkilöllä on oltava rauhoitusalueella metsästettäessä mukana seuran jäsen.


Kyyhkyn metsästyksessä viljellyillä pelloilla on oltava maanomistajan kirjallinen lupa. Huom. myös heinäpellot ovat viljeltyjä peltoja.
Vesilinnustusalueen kartta sekä vieraslupa ohjeistus tulee nettisivuille sekä majan ikkunaan erillisenä liitteenä.

10§
Muille kuin oman seuran kokeille myönnettäessä maastoja on kokeen oltava piirinmestaruus tasoa tai sitä arvokkaammat kokeet. Hirvi ja kettukokeet eivät saa rajoittaa muuta metsästystä.

11§
Muut asiat joista ei voida tehdä päätöksiä

12§
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.55

IIN METSÄSTYSYHDISTYKSEN VUODEN KOIRA –KILPAILUN SÄÄNNÖT

HOX palkitsemista muutettu, vain voittajat palkitaan

Kilpailussa kisataan kolmessa sarjassa ajavat koirat, lintukoirat ja haukkuvat koirat (Paras palkitaan). Jokaisessa sarjassa pistemäärä ratkaisee voittajan. Ajaviin koiriin kuuluu kaikki AJOK ja DRAJ kokeisiin osallistuvat rodut. Lintukoiriin kuuluvat kaikki noutajat, spanielit ja seisojat. Haukkuviin koiriin kuuluvat HIRV ja LINT kokeisiin osallistuvat rodut.
Lisäksi kaikkien rotujen kesken kisataan VUODEN KOIRA tittelistä (Paras palkitaan), jossa on palkintona Seppo Keltamäen lahjoittama kiertopalkinto. Kiertopalkinnosta kisataan vuosittain. Kisan voittaa suurin pistemäärä. Palkinnon voittaja kaiverruttaa palkintoon vuosiluvun, koiran nimen, pistemäärän ja omistajan nimen. Palkinto on toimitettava kaiverrettuna kenneljaoston puheenjohtajalle, ennen seuraavaa palkintojen jakoa. Iin metsästysyhdistys maksaa kaiverrukset kuittia vastaan.
Koiranohjaaja tai hänen valtuuttamansa henkilö ilmoittaa koiran tulokset kenneljaoston puheenjohtajalle sähköpostilla tammikuun 15pvä mennessä. Tulokset lasketaan vuoden ajalta 1.1-31.12.
Pistetaulukko:
Näyttelyt 3 kappaletta
CACIB 4p
SERT 2p

Kokeet 3 kappaletta, yksiluokkaisissa kokeissa pisteet annetaan VOI luokan mukaan (esim. AJOK ja HIRV)
CACIT 5p
VOI 1 5p
VOI 2 ja AVO 1 3p
VOI 3 ja AVO 2 2p
AVO 3 1p

Lisäksi arvokilpailuista pisteitä seuraavasti
Piirinmestaruus 10p
sijat 2-5 8p
sijat 6-> 5p

Valtakunnan ottelun voitto 30p
sijat 2-5 20p
sijat 6-> 10p
Mikäli koirilla on sama pistemäärä, ratkaisee sijoituksen kokeiden luokkatulosten pisteiden summa.
Palkinnot jaetaan Iin metsästysyhdistyksen vuosikokouksessa. Valtakunnanottelut ovat liitteenä.

Kesäkokouksen päätökset

Kokouksen päätökset

KOKOUKSEN AVAUS JA PUHEENJOHTAJAN VALINTA
Teppo Kakkonen avasi kokouksen klo 17.00. Kokouksen avaaja tuli valituksi kokouksen puheenjohtajaksi.

PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
Pöytäkirjan pitäjäksi valittiin Eero Tuomaala ja pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kauko Virkkunen ja Marko Kantola.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

SAALISKIINTIÖISTÄ PÄÄTTÄMINEN
Saaliskiintiöiksi määritettiin:
-Riekko rauhoitettu.
-Fasaani ei kiintiötä.
-Kaksi metsäkanalintuja /jäsen/kausi näistä yksi saa olla metso. Naarasteeri ja koppelo on rauhoitettu seuran pääalueella. Naarasteeren ja koppelon rauhoitus ei koske Kiuttulan eikä Pahkakosken alueita.(kuuluu kuitenkin kiintiöön)
-Metsäkanalinnut rauhoitusalue muuttui katso kohta 6.
-Jänis ei kiintiötä.
-kauris 10 kpl joen eteläpuolelta ja 10 kpl joen pohjoispuolelta.
-kaurisporukassa on oltava vähintään 2 metsästäjää.
-1 kauris /jäsen/kausi.
-Ennen metsästämistä ilmoitettava jahtivuodille
Janne Paldanius eteläpuoli ja Sauli Keltamäki pohjoispuoli.
-Johtokunnalla on oikeus rajoittaa pyyntiä.
-Kauriin rauhoitusalue eteläpuolella-muuttui katso kohta 6.

RAUHOITUSALUEISTA PÄÄTTÄMINEN
Rauhoitusalueiksi määritettiin:
-Metsäkanalinnut kokonaan rauhoitettu alueella joka rajautuu Ii-joki – meri – 4tie – Turhapuro (Karhunsaari) Huom. koskee vain metsäkanalintuja.
-16.11 saakka rauhoitettuna olevat alueet Tukkikari, Hahtikari, Käyränkari, Korkia, Pirttikari, Koirankari, Etelä-Iin karhu, Hietakari, Loutti.
-Koko kauden rauhoitettuna: Patakari, Tanko, Illinsaari, Leppisaari, Kirkkosaari, Simakka, Niittysaari, Rontti, Hiastinsaari, Jätevesilaitos, Tila nro 1/91 Pentti Häyrynen, 4-tie-Alarannantie Pikkuniityntie – Ojakyläntie – Praavantie. (teiden väliin jäävä alue. eli nk. Viinamäki)
-Patakarin rauhoitusalueen rajoja tarkennettiin seuraavasti. Muuten vanhat rajat mutta länsiraja kulkee kaivettua kanavaa pitkin. Tarkemmin karttaliitteessä seuran nettisivuilla.
-Kauriinmetsästyksen rauhoitusalue joen eteläpuolella muuttui siten että 4-tie – Alarannantie – Pikkuniityntie – Ojakyläntie – Praavantie (teiden väliin jäävä alue. eli nk. Viinamäki) alue on rauhoitettu. Muuten 4-tien länsipuolella saa metsästää kaurista.

-Koiran koulutusta Louttissa rauhoitusaikana ei rajoitettu.

VIERASLUVISTA PÄÄTTÄMINEN
-Kausilupa 250 €. Anotaan seuran puheenjohtajalta. Tällä luvalla saa jäsenen oikeudet pois lukien kauriin metsästysoikeus.
-Jäniksen ja kyyhkyn metsästykseen oikeuttava lupa 20 € / Päivä. Jäsenen mukana.
-Pienpeto ja ajavan koiran kouluttaminen 10 € / kausi.

KETUNMETSÄSTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN
-Ketunmetsästyksessä rauhoitusalueella tulee olla vähintään kolmen metsästäjän seurue.
Seurueen jäsenistä vähintään yhden tulee olla seuran jäsen.

VESILINTUJEN JA KYYHKYN METSÄSTYS
-Vesilinnustuksen vierasluvat saa erikseen ilmoitettavista ostopaikoista.
-Kyyhkyn metsästyksessä viljellyillä alueilla tulee olla maanomistajan kirjallinen lupa.

KOIRAKOKEISTA PÄÄTTÄMINEN
-Kenneljaosto päättää koirakokeista. Koirakokeista kerrotaan lisää seuran nettisivulla.

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
-Muista asioista keskusteltiin vilkkaasti.
-Pienpetopyynnin koulutuksen järjestäminen ja loukkujen valmistaminen sekä nuorille metsästäjille seuran loukkujen lainaaminen nousi esille tärkeänä asiana.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
-Kokous päätettiin klo 18.00.

Ampumaradan säännöt ja ohjeet

Iin Metsästysyhdistys Ry:n ampumaradan säännöt ja ohjeet:

Ampumarata on tarkoitettu ensisijaisesti Iin My:n jäsenten käyttöön.
Ampumaradalla saa ampua haulikolla, kiväärillä sekä pistoolilla.
Ampumarataa saa käyttää arkisin klo 9.00-20.00 ja viikonloppuisin 12.00-20.00

Kivääri/pistoolirata:
Ampumaradan kivääripuolella saa ampua ainoastaan taustavallin suuntaan. Sivu- ja takavalleihin ampuminen on kiellettyä.
Ampumapaikkoja on 75 metrin, 125 metrin sekä 150 metrin matkalla taustapenkasta.
Radalla järjestetään hirvi- ja karhukoe ammuntoja. Ammunnoista ilmoitetaan riista.fi sivulla.
Hirvi/karhurataa on mahdollista vuokrata esim. hirviporukan harjoitusammuntojen käyttöön lisätietoa Mika Pakanen 0400 543 469.
Ohjattujen ammuntojen aikana ampumarata ei ole muiden ampujien käytössä.

Haulikkorata:

Haulikkorata sijaitsee kivääriradan taustavallin takana.
Haulikkoradalla saa ampua vain haulikolla.
Haulikkoradalla saa käyttää omia kiekonheittimiä ja kiekkoja.
Haulikkorata tulee siivota hylsyistä sekä pahvi tms. roskista ampumisen jälkeen. Mikäli haulikkoradalla olevat jäteastiat ovat täynnä, tulee roskat kasata jäteastioiden viereen.

Ohjatut ammunnat:
Haulikkoradalla on kaksi sähkötoimista kiekonheitintä ja skeet rata. Lisätietoja mahdollisuudesta ampua skeet tai metsäsammuntaa saa Heikki Kalliolta 045 631 1612.
Järjestetyissä ammunnoissa skeet kierros maksaa seuran jäseniltä 3 € ja muilta 4 €. Kierros sisältää 25 kiekkoa.

Kesäkokouksen 2.8.2015 päätökset


Pj avasi kokouksen klo 12.00. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Miilumäki

Pöytäkirjan pitäjäksi valittiin Teppo Kakkonen.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pasi Keltamäki ja Janne Paldanius. Samat henkilöt toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Saaliskiintiöt:
-Fasaani ei kiintiötä.
-Riekko kokonaan rauhoitettu.
-3 kpl metsäkanalintuja / metsästäjä / kausi. Näistä yksi saa olla metso. Naaras teeri sekä koppelo ovat rauhoitettu seuran pääalueella. (huom. myös pyy kuuluu kiintiöön)
-Jänis ja rusakko ei kiintiötä.
-Kauris 5 kpl joen eteläpuolella (jahtivouti Janne Paldanius 050 338 7361) ja 10 kpl joen pohjoispuolella (jahtivouti Sauli Keltamäki 040 528 0958).
Kauriin metsästys tapahtuu seuruemetsästyksenä. Seurueessa on oltava vähintään kaksi metsästäjää. Seurueella on oltava nimetty johtaja. Jahtivoudille tulee tehdä ilmoitus ennen metsästyksen aloittamista.
Yksi kauris / jäsen / vuosi. Johtokunnalla on oikeus muuttaa/rajoittaa kauriin metsästystä jahtivoudin esityksestä. Mikäli maanomistajat vaativat tiukempia ehtoja kauriin metsästykseen, johtokunnalla on oikeus päättää viimevuotiseen käytäntöön palaamisesta.
Kauriin metsästys on kielletty seuraavalla alueella: Meri – Praavantie – 4-tie – Kantolantie – Ruonaoja – Meri

Rauhoitusalueet (Rauhoitusalueista tulee kartta seuran majan ikkunaan)

Koko kauden rauhoitettuna:
Tanko, Illinsaari, Leppisaari, Kirkkosaari, Simakka, Niittysaari, Rontti, Hiastinsaari, Jätevesilaitos,
tila N:ro 1:91 Sääskenharjuntien pohjoispuolella,
Rooppilammen ympärys.
4-tie-Alarannatie-Pikkuniityntie-Ojakyläntie-Praavantie, teiden sisään jäävä alue.

16.11.saakka rauhoitettuna:
Patakari, Pensaskari, Hietakari, Koirankari, Etelä-Iin Karhu, Hahtikari, Käyränkari, Pirttikari, Korkia, Tukkikari.

Vierasluvat:
Jänis ja kyyhky 20 €/päivä.
Jäsen täytyy olla mukana. Vieraslupa maksetaan seuran tilille FI24 5350 0240 0009 97 ennen metsästämistä.
Viestikenttään tiedot: Vieraan nimi, isännän nimi, metsästyspäivä.(ilman näitä tietoja lupa on mitätön)
Kausilupa 250 € / kausi. Lupa on anottava Juha Miilumäeltä. Lupa oikeuttaa metsästämään jäsenen oikeuksin lukuun ottamatta kaurista.
Pienpetojen pyynti- ja ajavan koiran koulutuslupa 10 € / kausi. Maksetaan seuran tilille FI24 5350 0240 0009 97. Viestikenttään tiedot: Pienpetolupa, Luvanhaltijan nimi, Kausi 1.8.2015-31.7.2016.

Pienpetojahdissa rauhoitusalueella on oltava vähintään 3 hengen seurue. Seurueen jäsenistä yhden tulee olla seuran jäsen.

Kyyhkyn metsästyksessä viljellyillä pelloilla on oltava maanomistajan kirjallinen lupa. Huom. myös heinäpellot ovat viljeltyjä peltoja.
Vesilinnustusalueen kartta sekä vieraslupa ohjeistus tulee nettisivuille sekä majan ikkunaan erillisenä liitteenä.
10§
Kenneljaosto oikeutettiin päättämään koirakoeasioista entisen käytännön mukaan. Kokeiden metsästykselle aiheuttamat rajoitukset tulee minimoida.
11§
Muut asiat joista ei voida tehdä päätöksiä
12§
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.10

Rajoituksia Kauriin metsästykseen

Iin metsästysyhdistys Ry:n ylimääräisen vuosikokouksen päätös

Kauriin metsästyksestä päätettiin:

Kiintiö:
5 kpl joen molemmilta puolin. Yksi kauris per metsästäjä.

Rauhoitusalue:
meri – liesoja – praavantie – 4-tie – kantolantie – ruonaoja – meri

Metsästys vähintään 3 hengen seurueessa. Ilmoitus jahtivoudille ennen metsästystä. Johtokunnalla on oikeus rajoittaa pyyntiä jahtivuodin suosituksesta.