Aihearkisto: Päätökset

Iin metsästysyhdistyksen kesäkokous 4.8.2022

arvottiin 5kpl lahjakortteja viime kauden pienpetopyynnistä saaduista arpalipukkeista. petopoikia onni suosi heidän saatuaan kaikki lahjakortit.
saaliiksi saatiin kaikkiaan 12kettua, 5 näätää, 2 supikoiraa ja 4 minkkiä.

Saaliskiintiöt
Jänis ei kiintiötä.
Metsäkanalinnut 3 lintua joista yksi saa olla metso, koppelo rauhoitettu ja pyy ei kuulu kiintiöön.
Kauris 20 kpl joen molemmin puolin.
Jahtiin menosta ja saaliin saamisesta ilmoitus jahtivoudille. joen pohjoispuolella Teemu Sorakangas 0407358786 ja joen eteläpuolella Janne Paldanius 0503387361.

Rauhoitusalueet
koko kauden: tango, alarannantie-pikkuniityntie-ojakyläntie, niittysaari, simakka, leppisaari, kirkkosaari ja illinsaari.

1.8-15.11 rauhoitettu tukkikari, hahtikari, pirttikari, käyränkari, korkia, pensaskari ja patakarin lammashaan alue.
Lisäksi karhu jossa koiran reenaaminen myös kielletty 15.11 asti. koirakokeiden järjestämien sallittu.
Rauhoitusalueet eivät koske hirven metsästystä eikä pienpetojen loukkupyyntiä.

vierasluvat
Jänis/kyyhky 20€/päivä jahdissa jäsenen oltava mukana.
kausilupa 250€ anottava Juha Miilumäeltä. Samassa taloudessa jäsenen kanssa asuva perheenjäsen kausilupa 100€
Pienpetojen kausilupa 50€. jäsen mukana jahdissa.
Maksukuitissa on oltava ostajan ja jäsenen nimi, mikä lupa, esim. jänis päivälupa. päivämäärä/kausi.

Kyyhkyn metsästyksessä pellolla oltava maanomistajan kirjallinen lupa. ei koske riistapeltoja.

Koirakokeiden päivämäärät tulevat myöhemmin nettisivuille.

Kesäkokouksen päätökset 1.8.2021

Jäniksen pyynnissä ei kiintiötä.Metsäkanalinnut 3kpl joista yksi saa olla metso, koppelo rauhoitettu ja pyy ei kuulu kiintiöön.Kauriin kiintiö joen eteläpuolella 20kpl ja joen pohjoispuolella 15kpl.


Kauriin pyynti kielletty joki-hietakarintie-4-tie välisellä alueella. Karhu (saari) rauhoitettu 20.8-16.11koirankoulutukselta mutta kokeet sallittu.Muuten samat rauhoitusalueet. Kartassa näkyy.


Vierasluvat

Jänis ja kyyhky 20e/päivä. Isäntä jahdissa mukana.Kausilupa 250e johon ei kuulu kauriin metsästys. Jäsenen kanssa samassa taloudessa asuvalle perheenjäsenelle kausilupa 100e.Pienpetopyynnissä jäsenen mukana jahti sallittu vieraille.


Pienpetojen pyynnissä jäsen mukana rauhoitusalueilla. Karhu ja tanko ei ajavalla koiralla pyyntiä rauhoitusaikana.
Kyyhkyn pyynnissä kirjallinen lupa maanomistajalta peltojahdissa, ei koske riistapeltoja.

Iin metsästysyhdistyksen talvikokous 5.2.2020

Pidettiin hiljainen hetki Matti Siivikolle.

Pienpetokisan arpajaisissa voittivat Kaarlo Häkkilä, Henry Pakanen, Janne Paldanius ja Peräkylän petopojat*2

1. Kokouksen avaus ja puheenjohtajan valinta

ehdotettu Jorma Kröger, kannatettu ja valittu.

2. pöytäkirjan pitäjän, pöytäkirjan tarkastajien ääntenlaskijoiden valinta

pöytäkirjan pitäjä: Janne Paldanius

pöytäkirjan tarkastajat: Teppo Kakkonen ja Marko Kantola

ääntenlaskijat: Hannu Klaar ja Pekka Paakkari

3. kokouksen laillisuus ja päätäntävalta

todetaan kokous lailliseksi ja päätäntävaltaiseksi

4. kokouksen työjärjestys

hyväksytään

5. toimintakertomusten hyväksyminen

Toimintakertomukset esitti riistanhoitojaosto, valvontajaosto, kenneljaosto, ammuntajaosto ja johtokunta. kaikki hyväksyttiin.

6. tilien-ja tilinpäätöksen vahvistaminen

Timo Taskinen esitteli seuran taseen ja tuloslaskelman

7. Tili-ja vastuuvapauden myöntäminen

Tilintarkastajat ovat laittaneet huomautuksen uudesta ansiotulorekisteristä. Talkootoiminta ei saa olla vastikkeellista tai siitä on maksettava vero.

Johtokuntaa huomautetaan asiasta ja kehotetaan ryhtymään muutoksiin.

8. toimintasuunnitelmien hyväksyminen

toimintasuunnitelman esitti riistanhoitojaosto, kenneljaosto, valvontajaosto ja johtokunta.

Riistanhoitojaosto ja valvontajaosto hakevat toiminnalleen uusia vetäjiä.

9. jaostojen koollekutsujien valinta

riistanhoitojaosto: Myntti Paavo

kenneljaosto: Kimmo Keltamäki

Valvontajaosto: Mika Miettunen

Nuorisojaosto: Mikko Kantola

Ampumajaosto: Mika Pakanen

10. jäsen-liittymis- ja riistanhoitotyömaksujen määrääminen

tilintarkastajien huomautuksesta johtuen johtokunta esittää riistanhoitotyömaksun lakkauttamista, sillä perusteella ettei ole järkevää alkaa maksamaan 50euron maksua talkootyöstä josta verohallinto ja tilitoimisto ottavat oman osuutensa. 

Talkootoiminta palvelee vain meitä metsästäjiä sekä riistaa. Kannustamme kaikkia vaihtamaan asennetta talkooTOIMINTAA (ei työtä) kohtaan. Otamme vastaan ideoita kuinka talkoolaisia voisi muistaa esimerkiksi arpomalla jotain pieniä tavarapalkintoja, kuten vaikka kuksan.

Riistanhoitotyömaksun kompensoimiseksi johtokunta ehdottaa jäsenmaksun suuruudeksi 45euroa.

Johtokunnan esitys riistanhoitotyömaksun poistamisesta ja jäsenmaksun korottamisesta 45euroon hyväksytään.

Liittymismaksu pysyy edelleen 100euron suuruisena.

11. Pienpetojen hävittämiskorvaus

Johtokunta esittää arvottavaksi 5kpl 90euron lahjakortteja.

hyväksytty.

12. Toimihenkilöiden kulukorvausten ja palkkioiden hyväksyminen

Johtokunnan esitys: 

puheenjohtaja 600e

sihteeri 250e

jäsenrekisterinylläpito 200e

majaisäntä 300e

nettisivut 100e

jaostot 250e

peijaisten järjestäjä 250e

12.1 Johtokunnalle tulleet esitykset

Kartan lataaminen oma-riista palveluun.

Seuran maanvuokraussopimuksien päivitys.

hirviradan uusiminen.

kauriiden ruokinta lopetettava taajama-alueilla ja rauhoitusalueilla. srva-tehtävät lisääntyneet (7kpl 2019–2020)

Kartan tekemiseen ja vuokrasopimusten päivitykseen varattiin 3000euron määräraha. Alustavasti sovittiin että Juha Miilumäki ja Jorma Kröger alkavat tekemään urakkaa. Urakka jaetaan kahdelle vuodelle ja aluerajana toimii joki. 

Ampumaradan korjaustöihin varattiin talousarvioon 5000euroa.

Kauriin ruokinta päätetään lopettaa taajama-alueilla ja nelostien läheisyydessä. 

Ruokintaa ei tule lopettaa kesken talviruokintakauden,vaan nyt olisi hyvä aika alkaa totuttelemaan kauriita uusille paikoille ja ensi kaudeksi siirtää ruokintapaikatparemmille alueille.

Ota yhteys johtokuntaan jos kauriin ruokintapaikan sijoitus askarruttaa. 

13.talousarvion vahvistaminen

Lisätään johtokunnan esitykseen 4000euroa ampumaradan kunnostamiseen ja 1500euroa nuorisojaoston käynnistämiseen.

talousarvio hyväksytään. 

14. toiminnantarkastajien valinta

Matti Simi ja Jari Lehtonen

15. johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

erovuorossa Janne Kantola ja Paavo Myntti

hyväksytään samat

16. Johtokunnan puheenjohtajan valinta

ehdotettu Juha Miilumäkeä, valittu.

17. muut esille tulevat asiat

Ampuradan kunnostamiseen voitaisiin hakea leader-rahoitusta. Annetaan johtokunnalle valtuudet miettiä hankkeen toteutuksesta, talousarviossa rahaa varattiin 5000e. 

ampumaradan vakituiset käyttövuorot ja nettiin esille.

Kesäkokouksen päätökset 2018

Iin metsästysyhdistys
kesäkokouksen päätökset

saaliskiintiöt ja metsästysrajoitukset kaudelle 2018–2019

jänis 1kpl/viikko 10kpl /kausi
Metsäkanalinnut 3kpl joista yksi saa olla ukkometso koppelo rauhoitettu
Metsäkauris 15kpl joen molemmin puolin Ei henkilökohtaista kiintiötä, ilmoitus kaadosta voudille.

Metsäkauriin metsästyksessä 2jahdissa, jahdista ilmoitus voudeille, joen eteläpuoli Janne Paldanius 0503387361 ja joen pohjoispuoli Sauli Keltamäki 0405280958
Hanhen ja kyyhkysen metsästyksessä viljellyillä pelloilla on oltava maanomistajalta kirjallinen lupa
Metsäkanalintujen pyynti kuvilta on kiellettyä
pienpetojen metsästys sallittu myös rauhoitusalueella, vieraalla jäsen aina matkassa

Rauhoitusalueet
http://www.iinmetsastysyhdistys.fi/media/kartta.jpg
Patakarin rauhoitusalue laajenee lintutornin nokalle asti.
Ansakankaassa on nykyisin kauriin pyynti sallittu

vierasluvat
Jäniksen päivälupa 20e/päivä, jäsenen mukana ja saalis on pois jäsenen kiintiöstä.
Kyyhkyn metsästys 20e/päivä
kausilupa 250e/kausi. samat oikeudet kuin jäsenellä.
pienpetokausilupa 10e/kausi. metsästys jäsenen matkassa.

saunaprojekti
sauna päätetään rakentaa.

Talvikokous 31.1.2018

1.
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Miilumäki.

2.
Pöytäkirjan pitäjäksi valittiin Teppo Kakkonen.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sakari Liedes ja Risto Liedes.
Ääntenlaskijoiksi valittiin Jorma Kröger ja Paavo Myntti.

3.
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

4.
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5.
Hyväksyttiin toimintakertomukset.
-johtokunta
-riistanhoitojaosto
-kenneljaosto
-valvontajaosto
Ampumajaosto (puuttui)

6.
Puheenjohtaja esitteli tilin ja taseen jotka hyväksyttiin.

7.
Tili-ja vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille.

8.
Esiteltiin toimintasuunnitelmat:
Riistanhoitojaosto hyväksyttiin
Kenneljaosto hyväksyttiin
Valvontajaosto hyväksyttiin
Johtokunta; huomautettiin tiedottamisessa puutteita sekä nettisivut huonot. Hyväksyttiin.

9.
Koollekutsujat:
Riistanhoitojaosto Matti Siivikko
Kenneljaosto Kimmo Keltamäki
Ampumajaosto Mika Pakanen
Valvontajaosto Teppo Kakkonen

10.
Jäsenmaksu 10e
Riistanhoityömaksu 50e
Liittymismaksu 100e

11.
Pienpetojen hävittämiskorvaus.
Arvotaan 10 kappaletta 120 euron arvoisia lahjakortteja.
Yksi pienpeto on yksi arpalippu. Pienpedoiksi luetaan kettu, supi, minkki ja näätä.

12
Kulukorvaukset:
Puheenjohtaja: 600e
Sihteeri: 250e
Jäsenrekisterin ylläpito: 200e
majaisäntä: 300e
Nettisivujen ylläpitäjä: 100e
Jaostot: 250e
Peijaistenjärjestäjä: 200e

13.
Saunan rakentaminen. Johtukunta sai valtuudet ottaa tarjoukset saunasta ja lupa-asioiden selvityksestä.

14.
Kenneljaosto valmistelee kesäkokoukseen maastoanomukset.
Koirakokeiden maastomaksu poistettiin.

15.
Esiteltiin talousarvio joka hyväksyttiin.

16.
Kauriin metsästys seuruejahtina, ilmoitus voudeille ja rauhoitusalueet samat.
Kauriin metsästyskiintiöt poistettiin.

17.
Toiminnantarkastajat Matti Simi ja Jari Lehtonen, varalla Sami Keltamäki.

18.
Johtokuntaan valittiin: Myntti Paavo, Martti Dahl, Janne Kantola ja Janne Paldanius.
Teppo Kakkonen, Marko Piri ja Hannu Kemiläinen kieltäytyivät jäsenyydestä.

19.
Juha Miilumäki valittiin johtokunnan puheenjohtajaksi.

20.
Muut asiat: ei muita asioita.

21.
Kokous päätettiin 19.20.