Talvikokous 31.1.2018

1.
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Miilumäki.

2.
Pöytäkirjan pitäjäksi valittiin Teppo Kakkonen.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sakari Liedes ja Risto Liedes.
Ääntenlaskijoiksi valittiin Jorma Kröger ja Paavo Myntti.

3.
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

4.
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5.
Hyväksyttiin toimintakertomukset.
-johtokunta
-riistanhoitojaosto
-kenneljaosto
-valvontajaosto
Ampumajaosto (puuttui)

6.
Puheenjohtaja esitteli tilin ja taseen jotka hyväksyttiin.

7.
Tili-ja vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille.

8.
Esiteltiin toimintasuunnitelmat:
Riistanhoitojaosto hyväksyttiin
Kenneljaosto hyväksyttiin
Valvontajaosto hyväksyttiin
Johtokunta; huomautettiin tiedottamisessa puutteita sekä nettisivut huonot. Hyväksyttiin.

9.
Koollekutsujat:
Riistanhoitojaosto Matti Siivikko
Kenneljaosto Kimmo Keltamäki
Ampumajaosto Mika Pakanen
Valvontajaosto Teppo Kakkonen

10.
Jäsenmaksu 10e
Riistanhoityömaksu 50e
Liittymismaksu 100e

11.
Pienpetojen hävittämiskorvaus.
Arvotaan 10 kappaletta 120 euron arvoisia lahjakortteja.
Yksi pienpeto on yksi arpalippu. Pienpedoiksi luetaan kettu, supi, minkki ja näätä.

12
Kulukorvaukset:
Puheenjohtaja: 600e
Sihteeri: 250e
Jäsenrekisterin ylläpito: 200e
majaisäntä: 300e
Nettisivujen ylläpitäjä: 100e
Jaostot: 250e
Peijaistenjärjestäjä: 200e

13.
Saunan rakentaminen. Johtukunta sai valtuudet ottaa tarjoukset saunasta ja lupa-asioiden selvityksestä.

14.
Kenneljaosto valmistelee kesäkokoukseen maastoanomukset.
Koirakokeiden maastomaksu poistettiin.

15.
Esiteltiin talousarvio joka hyväksyttiin.

16.
Kauriin metsästys seuruejahtina, ilmoitus voudeille ja rauhoitusalueet samat.
Kauriin metsästyskiintiöt poistettiin.

17.
Toiminnantarkastajat Matti Simi ja Jari Lehtonen, varalla Sami Keltamäki.

18.
Johtokuntaan valittiin: Myntti Paavo, Martti Dahl, Janne Kantola ja Janne Paldanius.
Teppo Kakkonen, Marko Piri ja Hannu Kemiläinen kieltäytyivät jäsenyydestä.

19.
Juha Miilumäki valittiin johtokunnan puheenjohtajaksi.

20.
Muut asiat: ei muita asioita.

21.
Kokous päätettiin 19.20.

Vastaa