Aihearkisto: Ajankohtaista

ajankohtaiset asiat tähän kategoriaan

Iin metsästysyhdistyksen talvikokous 5.2.2020

Pidettiin hiljainen hetki Matti Siivikolle.

Pienpetokisan arpajaisissa voittivat Kaarlo Häkkilä, Henry Pakanen, Janne Paldanius ja Peräkylän petopojat*2

1. Kokouksen avaus ja puheenjohtajan valinta

ehdotettu Jorma Kröger, kannatettu ja valittu.

2. pöytäkirjan pitäjän, pöytäkirjan tarkastajien ääntenlaskijoiden valinta

pöytäkirjan pitäjä: Janne Paldanius

pöytäkirjan tarkastajat: Teppo Kakkonen ja Marko Kantola

ääntenlaskijat: Hannu Klaar ja Pekka Paakkari

3. kokouksen laillisuus ja päätäntävalta

todetaan kokous lailliseksi ja päätäntävaltaiseksi

4. kokouksen työjärjestys

hyväksytään

5. toimintakertomusten hyväksyminen

Toimintakertomukset esitti riistanhoitojaosto, valvontajaosto, kenneljaosto, ammuntajaosto ja johtokunta. kaikki hyväksyttiin.

6. tilien-ja tilinpäätöksen vahvistaminen

Timo Taskinen esitteli seuran taseen ja tuloslaskelman

7. Tili-ja vastuuvapauden myöntäminen

Tilintarkastajat ovat laittaneet huomautuksen uudesta ansiotulorekisteristä. Talkootoiminta ei saa olla vastikkeellista tai siitä on maksettava vero.

Johtokuntaa huomautetaan asiasta ja kehotetaan ryhtymään muutoksiin.

8. toimintasuunnitelmien hyväksyminen

toimintasuunnitelman esitti riistanhoitojaosto, kenneljaosto, valvontajaosto ja johtokunta.

Riistanhoitojaosto ja valvontajaosto hakevat toiminnalleen uusia vetäjiä.

9. jaostojen koollekutsujien valinta

riistanhoitojaosto: Myntti Paavo

kenneljaosto: Kimmo Keltamäki

Valvontajaosto: Mika Miettunen

Nuorisojaosto: Mikko Kantola

Ampumajaosto: Mika Pakanen

10. jäsen-liittymis- ja riistanhoitotyömaksujen määrääminen

tilintarkastajien huomautuksesta johtuen johtokunta esittää riistanhoitotyömaksun lakkauttamista, sillä perusteella ettei ole järkevää alkaa maksamaan 50euron maksua talkootyöstä josta verohallinto ja tilitoimisto ottavat oman osuutensa. 

Talkootoiminta palvelee vain meitä metsästäjiä sekä riistaa. Kannustamme kaikkia vaihtamaan asennetta talkooTOIMINTAA (ei työtä) kohtaan. Otamme vastaan ideoita kuinka talkoolaisia voisi muistaa esimerkiksi arpomalla jotain pieniä tavarapalkintoja, kuten vaikka kuksan.

Riistanhoitotyömaksun kompensoimiseksi johtokunta ehdottaa jäsenmaksun suuruudeksi 45euroa.

Johtokunnan esitys riistanhoitotyömaksun poistamisesta ja jäsenmaksun korottamisesta 45euroon hyväksytään.

Liittymismaksu pysyy edelleen 100euron suuruisena.

11. Pienpetojen hävittämiskorvaus

Johtokunta esittää arvottavaksi 5kpl 90euron lahjakortteja.

hyväksytty.

12. Toimihenkilöiden kulukorvausten ja palkkioiden hyväksyminen

Johtokunnan esitys: 

puheenjohtaja 600e

sihteeri 250e

jäsenrekisterinylläpito 200e

majaisäntä 300e

nettisivut 100e

jaostot 250e

peijaisten järjestäjä 250e

12.1 Johtokunnalle tulleet esitykset

Kartan lataaminen oma-riista palveluun.

Seuran maanvuokraussopimuksien päivitys.

hirviradan uusiminen.

kauriiden ruokinta lopetettava taajama-alueilla ja rauhoitusalueilla. srva-tehtävät lisääntyneet (7kpl 2019–2020)

Kartan tekemiseen ja vuokrasopimusten päivitykseen varattiin 3000euron määräraha. Alustavasti sovittiin että Juha Miilumäki ja Jorma Kröger alkavat tekemään urakkaa. Urakka jaetaan kahdelle vuodelle ja aluerajana toimii joki. 

Ampumaradan korjaustöihin varattiin talousarvioon 5000euroa.

Kauriin ruokinta päätetään lopettaa taajama-alueilla ja nelostien läheisyydessä. 

Ruokintaa ei tule lopettaa kesken talviruokintakauden,vaan nyt olisi hyvä aika alkaa totuttelemaan kauriita uusille paikoille ja ensi kaudeksi siirtää ruokintapaikatparemmille alueille.

Ota yhteys johtokuntaan jos kauriin ruokintapaikan sijoitus askarruttaa. 

13.talousarvion vahvistaminen

Lisätään johtokunnan esitykseen 4000euroa ampumaradan kunnostamiseen ja 1500euroa nuorisojaoston käynnistämiseen.

talousarvio hyväksytään. 

14. toiminnantarkastajien valinta

Matti Simi ja Jari Lehtonen

15. johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

erovuorossa Janne Kantola ja Paavo Myntti

hyväksytään samat

16. Johtokunnan puheenjohtajan valinta

ehdotettu Juha Miilumäkeä, valittu.

17. muut esille tulevat asiat

Ampuradan kunnostamiseen voitaisiin hakea leader-rahoitusta. Annetaan johtokunnalle valtuudet miettiä hankkeen toteutuksesta, talousarviossa rahaa varattiin 5000e. 

ampumaradan vakituiset käyttövuorot ja nettiin esille.

Dreeverien ajokoe 7.9.2019

Iin metsästysyhdistys ry. järjestää dreeverien ajokokeet 7.9.2019. Maastot: Karhu, Tyykiluoto, Pitkä-, Pihlaja-, Pirtti-, Käyrän-, Hieta-, Pensas- ja Tukkikari. Metsästys kielletty koemaastoissa. Tiedustelut Merja Keltamäki o4o5324691

Hirvikoe & rauhoitusalue 7.9.2019

Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys järjestää HIRV kokeen 7.9.2019 Haukiputaalla. Yksi maasto sijaitsee hanhilampi/viittilampi/muhojoki alueella. Välttäkää koirien löysäämistä kyseiselle alueelle niin annetaan koekoiralle työskentelyrauha. Lisätietoja Kimmo Keltamäki o4o5013398

Kesäkokouksen päätökset

 

Iin metsästysyhdistyksen kesäkokous pidettiin seuran majalla 4.8.2019 klo 16.00 alkaen. kokoukseen osallistuin 29 henkilöä.

Puheenjohtajana toimi Juha Miilumäki ja sihteerinä Janne Paldanius. Ääntenlaskijoina ja pöytäkirjan tarkastajina Markku Kalliorinne ja Paavo Kantola.

Saaliskiintiöt

Jäniksellä ei kiintiötä

Metsäkanalinnut 3 kappaletta/jäsen, joista yksi saa olla metso. Koppelo ja riekko on rauhoitettu.

Kauriin metsästyksen kiintiö on 25 kappaletta joen molemmin puolin. Metsästyksestä ilmoitettava etukäteen voudeille: eteläpuolella Janne Paldanius 0503387361 ja pohjoispuolella Sauli Keltamäki 040-5280958. Kaksi henkilöä oltava jahdissa ja asusteena käytetään hirviasetuksen mukaista vaatetta, oranssi/oranssinpunainen lakki ja liivi tai takki.

Rauhoitusalueet

Metsäjäniksen ja metsäkanalintujen metsästykseltä on rauhoitettu 16.11 saakka: Tukkikari, Hahtikari, Pirttikari, Käyränkari, Korkia ja Pensaskari. Koiran harjoituttaminen ja koirakokeiden järjestäminen alueella on sallittua.

Koko kauden kaikelta metsästykseltä rauhoitettuja alueita ovat: Tanko, Ojakyläntie-Pikkuniityntie-Alarannantie-Nelostie-Praavantie välinen alue, Illinsaari, Leppisaari, Kirkkosaari, Simakka, Pikkusimakka, Niittysaari, Rontti, Käyränletto ja Hiastinsaari. Rauhoitus ei koske hirven metsästystä eikä pienpetojen loukkupyyntiä.

Etelä-Iin Karhu ja Patakarin lammashaan alue ovat rauhoitettu 16.11 saakka. Ei koske pienpetojen loukkupyyntiä eikä hirven metsästystä. Kauriin kevätmetsästys alueilla on kiellettyä. Koirakokeiden järjestäminen ja koiran harjoituttaminen on sallittua karhun alueella.

 

vieraslupa

Jänis ja kyyhky 20€/päivä, jäsen oltava matkassa. Maksukuitissa on oltava: jäsenen nimi, vieraan nimi ja lupapäivä.

Pienpedot 10€/kausi, jäsen oltava matkassa. Maksukuitissa on oltava: jäsenen nimi ja vieraan nimi ja maininta ”Pienpetolupa 2019-2020”

Kausilupa 250€. Anottava seuran puheenjohtajalta Juha Miilumäeltä 0414596796

Vesilinnut ja kyyhkyt

Metsästettäessä viljellyllä alueella on aina oltava maanomistajan KIRJALLINEN lupa. ei koske riistapeltoja.

Pienpetometsästyksen arpajaiset

Arvotaan 5 kappaletta 100 euron arvoisia palkintoja. Jokaisesta pienpedosta saa yhden arvan arvontaan.