Aihearkisto: Kokoukset

Talvikokous 6.2.2019 seuran majalla

ASIALISTA

1. KOKOUKSEN AVAUS JA PUHEENJOHTAJAN VALINTA
2. PÖYTÄKIRJAN PITÄJÄN, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
3. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
5. TOIMINTAKERTOMUSTEN HYVÄKSYMINEN
6. TILIEN- JA TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN
7. TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN
8. TOIMINTASUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN
9. TARPEELLISTEN JAOSTOJEN JA KOOLLEKUTSUJIEN VALINTA
10. JÄSEN-, LIITTYMIS- JA RIISTANHOITOTYÖMAKSUJEN MÄÄRÄÄMINEN
11. PIENPETOJEN HÄVITTÄMISKORVAUSTEN HYVÄKSYMINEN
12. TOIMIHENKILÖIDEN KULUKORVAUSTEN HYVÄKSYMINEN
13. TALOUSARVION VAHVISTAMINEN
14. TOIMINNANTARKASTAJIEN VALINTA
15. JOHTOKUNNAN JÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE
16. JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN VALINTA
17. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kesäkokouksen päätökset 2018

Iin metsästysyhdistys
kesäkokouksen päätökset

saaliskiintiöt ja metsästysrajoitukset kaudelle 2018–2019

jänis 1kpl/viikko 10kpl /kausi
Metsäkanalinnut 3kpl joista yksi saa olla ukkometso koppelo rauhoitettu
Metsäkauris 15kpl joen molemmin puolin Ei henkilökohtaista kiintiötä, ilmoitus kaadosta voudille.

Metsäkauriin metsästyksessä 2jahdissa, jahdista ilmoitus voudeille, joen eteläpuoli Janne Paldanius 0503387361 ja joen pohjoispuoli Sauli Keltamäki 0405280958
Hanhen ja kyyhkysen metsästyksessä viljellyillä pelloilla on oltava maanomistajalta kirjallinen lupa
Metsäkanalintujen pyynti kuvilta on kiellettyä
pienpetojen metsästys sallittu myös rauhoitusalueella, vieraalla jäsen aina matkassa

Rauhoitusalueet
http://www.iinmetsastysyhdistys.fi/media/kartta.jpg
Patakarin rauhoitusalue laajenee lintutornin nokalle asti.
Ansakankaassa on nykyisin kauriin pyynti sallittu

vierasluvat
Jäniksen päivälupa 20e/päivä, jäsenen mukana ja saalis on pois jäsenen kiintiöstä.
Kyyhkyn metsästys 20e/päivä
kausilupa 250e/kausi. samat oikeudet kuin jäsenellä.
pienpetokausilupa 10e/kausi. metsästys jäsenen matkassa.

saunaprojekti
sauna päätetään rakentaa.

Kesäkokouksen päätökset

Kokouksen päätökset

KOKOUKSEN AVAUS JA PUHEENJOHTAJAN VALINTA
Teppo Kakkonen avasi kokouksen klo 17.00. Kokouksen avaaja tuli valituksi kokouksen puheenjohtajaksi.

PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
Pöytäkirjan pitäjäksi valittiin Eero Tuomaala ja pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kauko Virkkunen ja Marko Kantola.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

SAALISKIINTIÖISTÄ PÄÄTTÄMINEN
Saaliskiintiöiksi määritettiin:
-Riekko rauhoitettu.
-Fasaani ei kiintiötä.
-Kaksi metsäkanalintuja /jäsen/kausi näistä yksi saa olla metso. Naarasteeri ja koppelo on rauhoitettu seuran pääalueella. Naarasteeren ja koppelon rauhoitus ei koske Kiuttulan eikä Pahkakosken alueita.(kuuluu kuitenkin kiintiöön)
-Metsäkanalinnut rauhoitusalue muuttui katso kohta 6.
-Jänis ei kiintiötä.
-kauris 10 kpl joen eteläpuolelta ja 10 kpl joen pohjoispuolelta.
-kaurisporukassa on oltava vähintään 2 metsästäjää.
-1 kauris /jäsen/kausi.
-Ennen metsästämistä ilmoitettava jahtivuodille
Janne Paldanius eteläpuoli ja Sauli Keltamäki pohjoispuoli.
-Johtokunnalla on oikeus rajoittaa pyyntiä.
-Kauriin rauhoitusalue eteläpuolella-muuttui katso kohta 6.

RAUHOITUSALUEISTA PÄÄTTÄMINEN
Rauhoitusalueiksi määritettiin:
-Metsäkanalinnut kokonaan rauhoitettu alueella joka rajautuu Ii-joki – meri – 4tie – Turhapuro (Karhunsaari) Huom. koskee vain metsäkanalintuja.
-16.11 saakka rauhoitettuna olevat alueet Tukkikari, Hahtikari, Käyränkari, Korkia, Pirttikari, Koirankari, Etelä-Iin karhu, Hietakari, Loutti.
-Koko kauden rauhoitettuna: Patakari, Tanko, Illinsaari, Leppisaari, Kirkkosaari, Simakka, Niittysaari, Rontti, Hiastinsaari, Jätevesilaitos, Tila nro 1/91 Pentti Häyrynen, 4-tie-Alarannantie Pikkuniityntie – Ojakyläntie – Praavantie. (teiden väliin jäävä alue. eli nk. Viinamäki)
-Patakarin rauhoitusalueen rajoja tarkennettiin seuraavasti. Muuten vanhat rajat mutta länsiraja kulkee kaivettua kanavaa pitkin. Tarkemmin karttaliitteessä seuran nettisivuilla.
-Kauriinmetsästyksen rauhoitusalue joen eteläpuolella muuttui siten että 4-tie – Alarannantie – Pikkuniityntie – Ojakyläntie – Praavantie (teiden väliin jäävä alue. eli nk. Viinamäki) alue on rauhoitettu. Muuten 4-tien länsipuolella saa metsästää kaurista.

-Koiran koulutusta Louttissa rauhoitusaikana ei rajoitettu.

VIERASLUVISTA PÄÄTTÄMINEN
-Kausilupa 250 €. Anotaan seuran puheenjohtajalta. Tällä luvalla saa jäsenen oikeudet pois lukien kauriin metsästysoikeus.
-Jäniksen ja kyyhkyn metsästykseen oikeuttava lupa 20 € / Päivä. Jäsenen mukana.
-Pienpeto ja ajavan koiran kouluttaminen 10 € / kausi.

KETUNMETSÄSTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN
-Ketunmetsästyksessä rauhoitusalueella tulee olla vähintään kolmen metsästäjän seurue.
Seurueen jäsenistä vähintään yhden tulee olla seuran jäsen.

VESILINTUJEN JA KYYHKYN METSÄSTYS
-Vesilinnustuksen vierasluvat saa erikseen ilmoitettavista ostopaikoista.
-Kyyhkyn metsästyksessä viljellyillä alueilla tulee olla maanomistajan kirjallinen lupa.

KOIRAKOKEISTA PÄÄTTÄMINEN
-Kenneljaosto päättää koirakokeista. Koirakokeista kerrotaan lisää seuran nettisivulla.

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
-Muista asioista keskusteltiin vilkkaasti.
-Pienpetopyynnin koulutuksen järjestäminen ja loukkujen valmistaminen sekä nuorille metsästäjille seuran loukkujen lainaaminen nousi esille tärkeänä asiana.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
-Kokous päätettiin klo 18.00.

Kesäkokouksen 2.8.2015 päätökset


Pj avasi kokouksen klo 12.00. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Miilumäki

Pöytäkirjan pitäjäksi valittiin Teppo Kakkonen.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pasi Keltamäki ja Janne Paldanius. Samat henkilöt toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Saaliskiintiöt:
-Fasaani ei kiintiötä.
-Riekko kokonaan rauhoitettu.
-3 kpl metsäkanalintuja / metsästäjä / kausi. Näistä yksi saa olla metso. Naaras teeri sekä koppelo ovat rauhoitettu seuran pääalueella. (huom. myös pyy kuuluu kiintiöön)
-Jänis ja rusakko ei kiintiötä.
-Kauris 5 kpl joen eteläpuolella (jahtivouti Janne Paldanius 050 338 7361) ja 10 kpl joen pohjoispuolella (jahtivouti Sauli Keltamäki 040 528 0958).
Kauriin metsästys tapahtuu seuruemetsästyksenä. Seurueessa on oltava vähintään kaksi metsästäjää. Seurueella on oltava nimetty johtaja. Jahtivoudille tulee tehdä ilmoitus ennen metsästyksen aloittamista.
Yksi kauris / jäsen / vuosi. Johtokunnalla on oikeus muuttaa/rajoittaa kauriin metsästystä jahtivoudin esityksestä. Mikäli maanomistajat vaativat tiukempia ehtoja kauriin metsästykseen, johtokunnalla on oikeus päättää viimevuotiseen käytäntöön palaamisesta.
Kauriin metsästys on kielletty seuraavalla alueella: Meri – Praavantie – 4-tie – Kantolantie – Ruonaoja – Meri

Rauhoitusalueet (Rauhoitusalueista tulee kartta seuran majan ikkunaan)

Koko kauden rauhoitettuna:
Tanko, Illinsaari, Leppisaari, Kirkkosaari, Simakka, Niittysaari, Rontti, Hiastinsaari, Jätevesilaitos,
tila N:ro 1:91 Sääskenharjuntien pohjoispuolella,
Rooppilammen ympärys.
4-tie-Alarannatie-Pikkuniityntie-Ojakyläntie-Praavantie, teiden sisään jäävä alue.

16.11.saakka rauhoitettuna:
Patakari, Pensaskari, Hietakari, Koirankari, Etelä-Iin Karhu, Hahtikari, Käyränkari, Pirttikari, Korkia, Tukkikari.

Vierasluvat:
Jänis ja kyyhky 20 €/päivä.
Jäsen täytyy olla mukana. Vieraslupa maksetaan seuran tilille FI24 5350 0240 0009 97 ennen metsästämistä.
Viestikenttään tiedot: Vieraan nimi, isännän nimi, metsästyspäivä.(ilman näitä tietoja lupa on mitätön)
Kausilupa 250 € / kausi. Lupa on anottava Juha Miilumäeltä. Lupa oikeuttaa metsästämään jäsenen oikeuksin lukuun ottamatta kaurista.
Pienpetojen pyynti- ja ajavan koiran koulutuslupa 10 € / kausi. Maksetaan seuran tilille FI24 5350 0240 0009 97. Viestikenttään tiedot: Pienpetolupa, Luvanhaltijan nimi, Kausi 1.8.2015-31.7.2016.

Pienpetojahdissa rauhoitusalueella on oltava vähintään 3 hengen seurue. Seurueen jäsenistä yhden tulee olla seuran jäsen.

Kyyhkyn metsästyksessä viljellyillä pelloilla on oltava maanomistajan kirjallinen lupa. Huom. myös heinäpellot ovat viljeltyjä peltoja.
Vesilinnustusalueen kartta sekä vieraslupa ohjeistus tulee nettisivuille sekä majan ikkunaan erillisenä liitteenä.
10§
Kenneljaosto oikeutettiin päättämään koirakoeasioista entisen käytännön mukaan. Kokeiden metsästykselle aiheuttamat rajoitukset tulee minimoida.
11§
Muut asiat joista ei voida tehdä päätöksiä
12§
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.10