Kesäkokouksen päätökset

Kokouksen päätökset

KOKOUKSEN AVAUS JA PUHEENJOHTAJAN VALINTA
Teppo Kakkonen avasi kokouksen klo 17.00. Kokouksen avaaja tuli valituksi kokouksen puheenjohtajaksi.

PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
Pöytäkirjan pitäjäksi valittiin Eero Tuomaala ja pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kauko Virkkunen ja Marko Kantola.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

SAALISKIINTIÖISTÄ PÄÄTTÄMINEN
Saaliskiintiöiksi määritettiin:
-Riekko rauhoitettu.
-Fasaani ei kiintiötä.
-Kaksi metsäkanalintuja /jäsen/kausi näistä yksi saa olla metso. Naarasteeri ja koppelo on rauhoitettu seuran pääalueella. Naarasteeren ja koppelon rauhoitus ei koske Kiuttulan eikä Pahkakosken alueita.(kuuluu kuitenkin kiintiöön)
-Metsäkanalinnut rauhoitusalue muuttui katso kohta 6.
-Jänis ei kiintiötä.
-kauris 10 kpl joen eteläpuolelta ja 10 kpl joen pohjoispuolelta.
-kaurisporukassa on oltava vähintään 2 metsästäjää.
-1 kauris /jäsen/kausi.
-Ennen metsästämistä ilmoitettava jahtivuodille
Janne Paldanius eteläpuoli ja Sauli Keltamäki pohjoispuoli.
-Johtokunnalla on oikeus rajoittaa pyyntiä.
-Kauriin rauhoitusalue eteläpuolella-muuttui katso kohta 6.

RAUHOITUSALUEISTA PÄÄTTÄMINEN
Rauhoitusalueiksi määritettiin:
-Metsäkanalinnut kokonaan rauhoitettu alueella joka rajautuu Ii-joki – meri – 4tie – Turhapuro (Karhunsaari) Huom. koskee vain metsäkanalintuja.
-16.11 saakka rauhoitettuna olevat alueet Tukkikari, Hahtikari, Käyränkari, Korkia, Pirttikari, Koirankari, Etelä-Iin karhu, Hietakari, Loutti.
-Koko kauden rauhoitettuna: Patakari, Tanko, Illinsaari, Leppisaari, Kirkkosaari, Simakka, Niittysaari, Rontti, Hiastinsaari, Jätevesilaitos, Tila nro 1/91 Pentti Häyrynen, 4-tie-Alarannantie Pikkuniityntie – Ojakyläntie – Praavantie. (teiden väliin jäävä alue. eli nk. Viinamäki)
-Patakarin rauhoitusalueen rajoja tarkennettiin seuraavasti. Muuten vanhat rajat mutta länsiraja kulkee kaivettua kanavaa pitkin. Tarkemmin karttaliitteessä seuran nettisivuilla.
-Kauriinmetsästyksen rauhoitusalue joen eteläpuolella muuttui siten että 4-tie – Alarannantie – Pikkuniityntie – Ojakyläntie – Praavantie (teiden väliin jäävä alue. eli nk. Viinamäki) alue on rauhoitettu. Muuten 4-tien länsipuolella saa metsästää kaurista.

-Koiran koulutusta Louttissa rauhoitusaikana ei rajoitettu.

VIERASLUVISTA PÄÄTTÄMINEN
-Kausilupa 250 €. Anotaan seuran puheenjohtajalta. Tällä luvalla saa jäsenen oikeudet pois lukien kauriin metsästysoikeus.
-Jäniksen ja kyyhkyn metsästykseen oikeuttava lupa 20 € / Päivä. Jäsenen mukana.
-Pienpeto ja ajavan koiran kouluttaminen 10 € / kausi.

KETUNMETSÄSTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN
-Ketunmetsästyksessä rauhoitusalueella tulee olla vähintään kolmen metsästäjän seurue.
Seurueen jäsenistä vähintään yhden tulee olla seuran jäsen.

VESILINTUJEN JA KYYHKYN METSÄSTYS
-Vesilinnustuksen vierasluvat saa erikseen ilmoitettavista ostopaikoista.
-Kyyhkyn metsästyksessä viljellyillä alueilla tulee olla maanomistajan kirjallinen lupa.

KOIRAKOKEISTA PÄÄTTÄMINEN
-Kenneljaosto päättää koirakokeista. Koirakokeista kerrotaan lisää seuran nettisivulla.

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
-Muista asioista keskusteltiin vilkkaasti.
-Pienpetopyynnin koulutuksen järjestäminen ja loukkujen valmistaminen sekä nuorille metsästäjille seuran loukkujen lainaaminen nousi esille tärkeänä asiana.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
-Kokous päätettiin klo 18.00.

Vastaa