Kesäkokouksen 30.7.2017 päätökset

Kesäkokous 30.7.2017


Seuran PJ avasi kokouksen klo 17.00 ja toivotti kokousväen tervetulleiksi.
Pj tuli valituksi kokouksen puheenjohtajaksi.


Pöytäkirjanpitäjäksi valittiin Teppo Kakkonen
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kauko Kantola ja Hannu Klaar
Samat henkilöt toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.


Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.


Saalis kiintiöt.
Metsäkanalinnut 2 kpl / metsästäjä /kausi. Näistä toinen saa olla teeri. Metso ja riekko rauhoitettu.
Mikäli Etelä-Iin erä kokouksessaan päättää että metsoa saa metsästää pahkakoskella, niin silloin myös Iin Metsästysyhdistyksen jäsenet saavat metsästää metsoa Pahkakoskella.

*edit* Etelä-Iin erä ei metsästä metsoa pahkakoskella, joten se on rauhoitettu myös Pohjois-Iin metsästysyhdistyksen jäseniltä.

Jänis 1 kpl/metsästäjä/viikko, kuitenkin 5 kpl koko kaudessa.
Kauris 15 kpl joen eteläpuolella (jahtivouti Janne Paldanius 050 338 7361) ja 15 kpl joen pohjoispuolella (jahtivouti Sauli Keltamäki 040 528 0958).
Kauriin metsästys tapahtuu seuruemetsästyksenä. Seurueessa on oltava vähintään kaksi metsästäjää. Seurueella on oltava nimetty johtaja. Jahtivoudille tulee tehdä ilmoitus ennen metsästyksen aloittamista.
Yksi kauris / jäsen / vuosi. Johtokunnalla on oikeus muuttaa/rajoittaa kauriin metsästystä jahtivoudin esityksestä
Kauriin metsästys on kielletty seuraavalla alueella: Meri – Praavantie – 4-tie – Kantolantie – Ruonaoja – Meri


Rauhoitusalueet (Rauhoitusalueista tulee kartta seuran majan ikkunaan)

Koko kauden rauhoitettuna:
Tanko, Illinsaari, Leppisaari, Kirkkosaari, Simakka, Niittysaari, Rontti, Hiastinsaari, Jätevesilaitos,
tila N:ro 1:91 Sääskenharjuntien pohjoispuolella,
Rooppilammen ympärys.
4-tie-Alarannatie-Pikkuniityntie-Ojakyläntie-Praavantie, teiden sisään jäävä alue.

16.11.saakka rauhoitettuna:
Patakari, Pensaskari, Hietakari, Koirankari, Etelä-Iin Karhu, Hahtikari, Käyränkari, Pirttikari, Korkia, Tukkikari.


Vierasluvat:
Jänis ja kyyhky 20 €/päivä.
Jäsen täytyy olla mukana. Vieraslupa maksetaan seuran tilille FI24 5350 0240 0009 97 ennen metsästämistä.
Viestikenttään tiedot: Vieraan nimi, isännän nimi, metsästyspäivä.(ilman näitä tietoja lupa on mitätön)
Kausilupa 250 € / kausi. Lupa on anottava Juha Miilumäeltä. Lupa oikeuttaa metsästämään jäsenen oikeuksin lukuun ottamatta kaurista.
Pienpetojen pyyntilupa 10 € / kausi. Tästä tulee seuran nettisivuille tulostettava lasku joka on maksettuna pidettävä mukana metsästettäessä.


Seuran jäsenet saavat pyytää pienpetoja myös rauhoitusalueilla. Pienpetoja kausiluvalla pyytävällä henkilöllä on oltava rauhoitusalueella metsästettäessä mukana seuran jäsen.


Kyyhkyn metsästyksessä viljellyillä pelloilla on oltava maanomistajan kirjallinen lupa. Huom. myös heinäpellot ovat viljeltyjä peltoja.
Vesilinnustusalueen kartta sekä vieraslupa ohjeistus tulee nettisivuille sekä majan ikkunaan erillisenä liitteenä.

10§
Muille kuin oman seuran kokeille myönnettäessä maastoja on kokeen oltava piirinmestaruus tasoa tai sitä arvokkaammat kokeet. Hirvi ja kettukokeet eivät saa rajoittaa muuta metsästystä.

11§
Muut asiat joista ei voida tehdä päätöksiä

12§
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.55

Vastaa