Kesäkokouksen 2.8.2015 päätökset


Pj avasi kokouksen klo 12.00. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Miilumäki

Pöytäkirjan pitäjäksi valittiin Teppo Kakkonen.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pasi Keltamäki ja Janne Paldanius. Samat henkilöt toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Saaliskiintiöt:
-Fasaani ei kiintiötä.
-Riekko kokonaan rauhoitettu.
-3 kpl metsäkanalintuja / metsästäjä / kausi. Näistä yksi saa olla metso. Naaras teeri sekä koppelo ovat rauhoitettu seuran pääalueella. (huom. myös pyy kuuluu kiintiöön)
-Jänis ja rusakko ei kiintiötä.
-Kauris 5 kpl joen eteläpuolella (jahtivouti Janne Paldanius 050 338 7361) ja 10 kpl joen pohjoispuolella (jahtivouti Sauli Keltamäki 040 528 0958).
Kauriin metsästys tapahtuu seuruemetsästyksenä. Seurueessa on oltava vähintään kaksi metsästäjää. Seurueella on oltava nimetty johtaja. Jahtivoudille tulee tehdä ilmoitus ennen metsästyksen aloittamista.
Yksi kauris / jäsen / vuosi. Johtokunnalla on oikeus muuttaa/rajoittaa kauriin metsästystä jahtivoudin esityksestä. Mikäli maanomistajat vaativat tiukempia ehtoja kauriin metsästykseen, johtokunnalla on oikeus päättää viimevuotiseen käytäntöön palaamisesta.
Kauriin metsästys on kielletty seuraavalla alueella: Meri – Praavantie – 4-tie – Kantolantie – Ruonaoja – Meri

Rauhoitusalueet (Rauhoitusalueista tulee kartta seuran majan ikkunaan)

Koko kauden rauhoitettuna:
Tanko, Illinsaari, Leppisaari, Kirkkosaari, Simakka, Niittysaari, Rontti, Hiastinsaari, Jätevesilaitos,
tila N:ro 1:91 Sääskenharjuntien pohjoispuolella,
Rooppilammen ympärys.
4-tie-Alarannatie-Pikkuniityntie-Ojakyläntie-Praavantie, teiden sisään jäävä alue.

16.11.saakka rauhoitettuna:
Patakari, Pensaskari, Hietakari, Koirankari, Etelä-Iin Karhu, Hahtikari, Käyränkari, Pirttikari, Korkia, Tukkikari.

Vierasluvat:
Jänis ja kyyhky 20 €/päivä.
Jäsen täytyy olla mukana. Vieraslupa maksetaan seuran tilille FI24 5350 0240 0009 97 ennen metsästämistä.
Viestikenttään tiedot: Vieraan nimi, isännän nimi, metsästyspäivä.(ilman näitä tietoja lupa on mitätön)
Kausilupa 250 € / kausi. Lupa on anottava Juha Miilumäeltä. Lupa oikeuttaa metsästämään jäsenen oikeuksin lukuun ottamatta kaurista.
Pienpetojen pyynti- ja ajavan koiran koulutuslupa 10 € / kausi. Maksetaan seuran tilille FI24 5350 0240 0009 97. Viestikenttään tiedot: Pienpetolupa, Luvanhaltijan nimi, Kausi 1.8.2015-31.7.2016.

Pienpetojahdissa rauhoitusalueella on oltava vähintään 3 hengen seurue. Seurueen jäsenistä yhden tulee olla seuran jäsen.

Kyyhkyn metsästyksessä viljellyillä pelloilla on oltava maanomistajan kirjallinen lupa. Huom. myös heinäpellot ovat viljeltyjä peltoja.
Vesilinnustusalueen kartta sekä vieraslupa ohjeistus tulee nettisivuille sekä majan ikkunaan erillisenä liitteenä.
10§
Kenneljaosto oikeutettiin päättämään koirakoeasioista entisen käytännön mukaan. Kokeiden metsästykselle aiheuttamat rajoitukset tulee minimoida.
11§
Muut asiat joista ei voida tehdä päätöksiä
12§
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.10

Vastaa