Aihearkisto: Päätökset

Iin metsästysyhdistyksen kesäkokous 4.8.2022

arvottiin 5kpl lahjakortteja viime kauden pienpetopyynnistä saaduista arpalipukkeista. petopoikia onni suosi heidän saatuaan kaikki lahjakortit.
saaliiksi saatiin kaikkiaan 12kettua, 5 näätää, 2 supikoiraa ja 4 minkkiä.

Saaliskiintiöt
Jänis ei kiintiötä.
Metsäkanalinnut 3 lintua joista yksi saa olla metso, koppelo rauhoitettu ja pyy ei kuulu kiintiöön.
Kauris 20 kpl joen molemmin puolin.
Jahtiin menosta ja saaliin saamisesta ilmoitus jahtivoudille. joen pohjoispuolella Teemu Sorakangas 0407358786 ja joen eteläpuolella Janne Paldanius 0503387361.

Rauhoitusalueet
koko kauden: tango, alarannantie-pikkuniityntie-ojakyläntie, niittysaari, simakka, leppisaari, kirkkosaari ja illinsaari.

1.8-15.11 rauhoitettu tukkikari, hahtikari, pirttikari, käyränkari, korkia, pensaskari ja patakarin lammashaan alue.
Lisäksi karhu jossa koiran reenaaminen myös kielletty 15.11 asti. koirakokeiden järjestämien sallittu.
Rauhoitusalueet eivät koske hirven metsästystä eikä pienpetojen loukkupyyntiä.

vierasluvat
Jänis/kyyhky 20€/päivä jahdissa jäsenen oltava mukana.
kausilupa 250€ anottava Juha Miilumäeltä. Samassa taloudessa jäsenen kanssa asuva perheenjäsen kausilupa 100€
Pienpetojen kausilupa 50€. jäsen mukana jahdissa.
Maksukuitissa on oltava ostajan ja jäsenen nimi, mikä lupa, esim. jänis päivälupa. päivämäärä/kausi.

Kyyhkyn metsästyksessä pellolla oltava maanomistajan kirjallinen lupa. ei koske riistapeltoja.

Koirakokeiden päivämäärät tulevat myöhemmin nettisivuille.

Iin metsästysyhdistyksen talvikokous 5.2.2020

Pidettiin hiljainen hetki Matti Siivikolle.

Pienpetokisan arpajaisissa voittivat Kaarlo Häkkilä, Henry Pakanen, Janne Paldanius ja Peräkylän petopojat*2

1. Kokouksen avaus ja puheenjohtajan valinta

ehdotettu Jorma Kröger, kannatettu ja valittu.

2. pöytäkirjan pitäjän, pöytäkirjan tarkastajien ääntenlaskijoiden valinta

pöytäkirjan pitäjä: Janne Paldanius

pöytäkirjan tarkastajat: Teppo Kakkonen ja Marko Kantola

ääntenlaskijat: Hannu Klaar ja Pekka Paakkari

3. kokouksen laillisuus ja päätäntävalta

todetaan kokous lailliseksi ja päätäntävaltaiseksi

4. kokouksen työjärjestys

hyväksytään

5. toimintakertomusten hyväksyminen

Toimintakertomukset esitti riistanhoitojaosto, valvontajaosto, kenneljaosto, ammuntajaosto ja johtokunta. kaikki hyväksyttiin.

6. tilien-ja tilinpäätöksen vahvistaminen

Timo Taskinen esitteli seuran taseen ja tuloslaskelman

7. Tili-ja vastuuvapauden myöntäminen

Tilintarkastajat ovat laittaneet huomautuksen uudesta ansiotulorekisteristä. Talkootoiminta ei saa olla vastikkeellista tai siitä on maksettava vero.

Johtokuntaa huomautetaan asiasta ja kehotetaan ryhtymään muutoksiin.

8. toimintasuunnitelmien hyväksyminen

toimintasuunnitelman esitti riistanhoitojaosto, kenneljaosto, valvontajaosto ja johtokunta.

Riistanhoitojaosto ja valvontajaosto hakevat toiminnalleen uusia vetäjiä.

9. jaostojen koollekutsujien valinta

riistanhoitojaosto: Myntti Paavo

kenneljaosto: Kimmo Keltamäki

Valvontajaosto: Mika Miettunen

Nuorisojaosto: Mikko Kantola

Ampumajaosto: Mika Pakanen

10. jäsen-liittymis- ja riistanhoitotyömaksujen määrääminen

tilintarkastajien huomautuksesta johtuen johtokunta esittää riistanhoitotyömaksun lakkauttamista, sillä perusteella ettei ole järkevää alkaa maksamaan 50euron maksua talkootyöstä josta verohallinto ja tilitoimisto ottavat oman osuutensa. 

Talkootoiminta palvelee vain meitä metsästäjiä sekä riistaa. Kannustamme kaikkia vaihtamaan asennetta talkooTOIMINTAA (ei työtä) kohtaan. Otamme vastaan ideoita kuinka talkoolaisia voisi muistaa esimerkiksi arpomalla jotain pieniä tavarapalkintoja, kuten vaikka kuksan.

Riistanhoitotyömaksun kompensoimiseksi johtokunta ehdottaa jäsenmaksun suuruudeksi 45euroa.

Johtokunnan esitys riistanhoitotyömaksun poistamisesta ja jäsenmaksun korottamisesta 45euroon hyväksytään.

Liittymismaksu pysyy edelleen 100euron suuruisena.

11. Pienpetojen hävittämiskorvaus

Johtokunta esittää arvottavaksi 5kpl 90euron lahjakortteja.

hyväksytty.

12. Toimihenkilöiden kulukorvausten ja palkkioiden hyväksyminen

Johtokunnan esitys: 

puheenjohtaja 600e

sihteeri 250e

jäsenrekisterinylläpito 200e

majaisäntä 300e

nettisivut 100e

jaostot 250e

peijaisten järjestäjä 250e

12.1 Johtokunnalle tulleet esitykset

Kartan lataaminen oma-riista palveluun.

Seuran maanvuokraussopimuksien päivitys.

hirviradan uusiminen.

kauriiden ruokinta lopetettava taajama-alueilla ja rauhoitusalueilla. srva-tehtävät lisääntyneet (7kpl 2019–2020)

Kartan tekemiseen ja vuokrasopimusten päivitykseen varattiin 3000euron määräraha. Alustavasti sovittiin että Juha Miilumäki ja Jorma Kröger alkavat tekemään urakkaa. Urakka jaetaan kahdelle vuodelle ja aluerajana toimii joki. 

Ampumaradan korjaustöihin varattiin talousarvioon 5000euroa.

Kauriin ruokinta päätetään lopettaa taajama-alueilla ja nelostien läheisyydessä. 

Ruokintaa ei tule lopettaa kesken talviruokintakauden,vaan nyt olisi hyvä aika alkaa totuttelemaan kauriita uusille paikoille ja ensi kaudeksi siirtää ruokintapaikatparemmille alueille.

Ota yhteys johtokuntaan jos kauriin ruokintapaikan sijoitus askarruttaa. 

13.talousarvion vahvistaminen

Lisätään johtokunnan esitykseen 4000euroa ampumaradan kunnostamiseen ja 1500euroa nuorisojaoston käynnistämiseen.

talousarvio hyväksytään. 

14. toiminnantarkastajien valinta

Matti Simi ja Jari Lehtonen

15. johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

erovuorossa Janne Kantola ja Paavo Myntti

hyväksytään samat

16. Johtokunnan puheenjohtajan valinta

ehdotettu Juha Miilumäkeä, valittu.

17. muut esille tulevat asiat

Ampuradan kunnostamiseen voitaisiin hakea leader-rahoitusta. Annetaan johtokunnalle valtuudet miettiä hankkeen toteutuksesta, talousarviossa rahaa varattiin 5000e. 

ampumaradan vakituiset käyttövuorot ja nettiin esille.

Kesäkokouksen päätökset 2018

Iin metsästysyhdistys
kesäkokouksen päätökset

saaliskiintiöt ja metsästysrajoitukset kaudelle 2018–2019

jänis 1kpl/viikko 10kpl /kausi
Metsäkanalinnut 3kpl joista yksi saa olla ukkometso koppelo rauhoitettu
Metsäkauris 15kpl joen molemmin puolin Ei henkilökohtaista kiintiötä, ilmoitus kaadosta voudille.

Metsäkauriin metsästyksessä 2jahdissa, jahdista ilmoitus voudeille, joen eteläpuoli Janne Paldanius 0503387361 ja joen pohjoispuoli Sauli Keltamäki 0405280958
Hanhen ja kyyhkysen metsästyksessä viljellyillä pelloilla on oltava maanomistajalta kirjallinen lupa
Metsäkanalintujen pyynti kuvilta on kiellettyä
pienpetojen metsästys sallittu myös rauhoitusalueella, vieraalla jäsen aina matkassa

Rauhoitusalueet
http://www.iinmetsastysyhdistys.fi/media/kartta.jpg
Patakarin rauhoitusalue laajenee lintutornin nokalle asti.
Ansakankaassa on nykyisin kauriin pyynti sallittu

vierasluvat
Jäniksen päivälupa 20e/päivä, jäsenen mukana ja saalis on pois jäsenen kiintiöstä.
Kyyhkyn metsästys 20e/päivä
kausilupa 250e/kausi. samat oikeudet kuin jäsenellä.
pienpetokausilupa 10e/kausi. metsästys jäsenen matkassa.

saunaprojekti
sauna päätetään rakentaa.

Talvikokous 31.1.2018

1.
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Miilumäki.

2.
Pöytäkirjan pitäjäksi valittiin Teppo Kakkonen.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sakari Liedes ja Risto Liedes.
Ääntenlaskijoiksi valittiin Jorma Kröger ja Paavo Myntti.

3.
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

4.
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5.
Hyväksyttiin toimintakertomukset.
-johtokunta
-riistanhoitojaosto
-kenneljaosto
-valvontajaosto
Ampumajaosto (puuttui)

6.
Puheenjohtaja esitteli tilin ja taseen jotka hyväksyttiin.

7.
Tili-ja vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille.

8.
Esiteltiin toimintasuunnitelmat:
Riistanhoitojaosto hyväksyttiin
Kenneljaosto hyväksyttiin
Valvontajaosto hyväksyttiin
Johtokunta; huomautettiin tiedottamisessa puutteita sekä nettisivut huonot. Hyväksyttiin.

9.
Koollekutsujat:
Riistanhoitojaosto Matti Siivikko
Kenneljaosto Kimmo Keltamäki
Ampumajaosto Mika Pakanen
Valvontajaosto Teppo Kakkonen

10.
Jäsenmaksu 10e
Riistanhoityömaksu 50e
Liittymismaksu 100e

11.
Pienpetojen hävittämiskorvaus.
Arvotaan 10 kappaletta 120 euron arvoisia lahjakortteja.
Yksi pienpeto on yksi arpalippu. Pienpedoiksi luetaan kettu, supi, minkki ja näätä.

12
Kulukorvaukset:
Puheenjohtaja: 600e
Sihteeri: 250e
Jäsenrekisterin ylläpito: 200e
majaisäntä: 300e
Nettisivujen ylläpitäjä: 100e
Jaostot: 250e
Peijaistenjärjestäjä: 200e

13.
Saunan rakentaminen. Johtukunta sai valtuudet ottaa tarjoukset saunasta ja lupa-asioiden selvityksestä.

14.
Kenneljaosto valmistelee kesäkokoukseen maastoanomukset.
Koirakokeiden maastomaksu poistettiin.

15.
Esiteltiin talousarvio joka hyväksyttiin.

16.
Kauriin metsästys seuruejahtina, ilmoitus voudeille ja rauhoitusalueet samat.
Kauriin metsästyskiintiöt poistettiin.

17.
Toiminnantarkastajat Matti Simi ja Jari Lehtonen, varalla Sami Keltamäki.

18.
Johtokuntaan valittiin: Myntti Paavo, Martti Dahl, Janne Kantola ja Janne Paldanius.
Teppo Kakkonen, Marko Piri ja Hannu Kemiläinen kieltäytyivät jäsenyydestä.

19.
Juha Miilumäki valittiin johtokunnan puheenjohtajaksi.

20.
Muut asiat: ei muita asioita.

21.
Kokous päätettiin 19.20.

Kesäkokouksen 30.7.2017 päätökset

Kesäkokous 30.7.2017


Seuran PJ avasi kokouksen klo 17.00 ja toivotti kokousväen tervetulleiksi.
Pj tuli valituksi kokouksen puheenjohtajaksi.


Pöytäkirjanpitäjäksi valittiin Teppo Kakkonen
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kauko Kantola ja Hannu Klaar
Samat henkilöt toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.


Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.


Saalis kiintiöt.
Metsäkanalinnut 2 kpl / metsästäjä /kausi. Näistä toinen saa olla teeri. Metso ja riekko rauhoitettu.
Mikäli Etelä-Iin erä kokouksessaan päättää että metsoa saa metsästää pahkakoskella, niin silloin myös Iin Metsästysyhdistyksen jäsenet saavat metsästää metsoa Pahkakoskella.

*edit* Etelä-Iin erä ei metsästä metsoa pahkakoskella, joten se on rauhoitettu myös Pohjois-Iin metsästysyhdistyksen jäseniltä.

Jänis 1 kpl/metsästäjä/viikko, kuitenkin 5 kpl koko kaudessa.
Kauris 15 kpl joen eteläpuolella (jahtivouti Janne Paldanius 050 338 7361) ja 15 kpl joen pohjoispuolella (jahtivouti Sauli Keltamäki 040 528 0958).
Kauriin metsästys tapahtuu seuruemetsästyksenä. Seurueessa on oltava vähintään kaksi metsästäjää. Seurueella on oltava nimetty johtaja. Jahtivoudille tulee tehdä ilmoitus ennen metsästyksen aloittamista.
Yksi kauris / jäsen / vuosi. Johtokunnalla on oikeus muuttaa/rajoittaa kauriin metsästystä jahtivoudin esityksestä
Kauriin metsästys on kielletty seuraavalla alueella: Meri – Praavantie – 4-tie – Kantolantie – Ruonaoja – Meri


Rauhoitusalueet (Rauhoitusalueista tulee kartta seuran majan ikkunaan)

Koko kauden rauhoitettuna:
Tanko, Illinsaari, Leppisaari, Kirkkosaari, Simakka, Niittysaari, Rontti, Hiastinsaari, Jätevesilaitos,
tila N:ro 1:91 Sääskenharjuntien pohjoispuolella,
Rooppilammen ympärys.
4-tie-Alarannatie-Pikkuniityntie-Ojakyläntie-Praavantie, teiden sisään jäävä alue.

16.11.saakka rauhoitettuna:
Patakari, Pensaskari, Hietakari, Koirankari, Etelä-Iin Karhu, Hahtikari, Käyränkari, Pirttikari, Korkia, Tukkikari.


Vierasluvat:
Jänis ja kyyhky 20 €/päivä.
Jäsen täytyy olla mukana. Vieraslupa maksetaan seuran tilille FI24 5350 0240 0009 97 ennen metsästämistä.
Viestikenttään tiedot: Vieraan nimi, isännän nimi, metsästyspäivä.(ilman näitä tietoja lupa on mitätön)
Kausilupa 250 € / kausi. Lupa on anottava Juha Miilumäeltä. Lupa oikeuttaa metsästämään jäsenen oikeuksin lukuun ottamatta kaurista.
Pienpetojen pyyntilupa 10 € / kausi. Tästä tulee seuran nettisivuille tulostettava lasku joka on maksettuna pidettävä mukana metsästettäessä.


Seuran jäsenet saavat pyytää pienpetoja myös rauhoitusalueilla. Pienpetoja kausiluvalla pyytävällä henkilöllä on oltava rauhoitusalueella metsästettäessä mukana seuran jäsen.


Kyyhkyn metsästyksessä viljellyillä pelloilla on oltava maanomistajan kirjallinen lupa. Huom. myös heinäpellot ovat viljeltyjä peltoja.
Vesilinnustusalueen kartta sekä vieraslupa ohjeistus tulee nettisivuille sekä majan ikkunaan erillisenä liitteenä.

10§
Muille kuin oman seuran kokeille myönnettäessä maastoja on kokeen oltava piirinmestaruus tasoa tai sitä arvokkaammat kokeet. Hirvi ja kettukokeet eivät saa rajoittaa muuta metsästystä.

11§
Muut asiat joista ei voida tehdä päätöksiä

12§
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.55

IIN METSÄSTYSYHDISTYKSEN VUODEN KOIRA –KILPAILUN SÄÄNNÖT

Kaikkien rotujen kesken kisataan VUODEN KOIRA tittelistä, jossa on palkintona Seppo Keltamäen lahjoittama kiertopalkinto. Lisäksi palkintona 90€. Kiertopalkinnosta kisataan vuosittain. Kisan voittaa suurin pistemäärä. Palkinnon voittaja kaiverruttaa palkintoon vuosiluvun, koiran nimen, pistemäärän ja omistajan nimen. Palkinto on toimitettava kaiverrettuna kenneljaoston puheenjohtajalle, ennen seuraavaa palkintojen jakoa. Iin metsästysyhdistys maksaa kaiverrukset kuittia vastaan.

Koiranohjaaja tai hänen valtuuttamansa henkilö ilmoittaa koiran tulokset kenneljaoston puheenjohtajalle sähköpostilla tammikuun 15pvä mennessä. Tulokset lasketaan vuoden ajalta 1.1-31.12.

Pistetaulukko:

Näyttelyt 3 kappaletta

CACIB4p

SERT2p

 

Kokeet 3 kappaletta, yksiluokkaisissa kokeissa pisteet annetaan VOI luokan mukaan (esim. AJOK ja HIRV)

CACIT5p

VOI 15p

VOI 2 ja AVO 13p

VOI 3 ja AVO 22p

AVO 31p

 

Lisäksi arvokilpailuista pisteitä seuraavasti

Valtakunnan ottelun voitto30p

sijat 2-520p

sijat 6->10p

 

Piirinmestaruus10p

sijat 2-58p

sijat 6->5p

 

Maaottelu voitto10p

sijat 2-58p

sijat 6->5p

 

Mikäli koirilla on sama pistemäärä, ratkaisee sijoituksen kokeiden luokkatulosten pisteiden summa.

Palkinnot jaetaan Iin metsästysyhdistyksen vuosikokouksessa.Valtakunnanottelut ovat liitteenä.

Kesäkokouksen päätökset

Kokouksen päätökset

KOKOUKSEN AVAUS JA PUHEENJOHTAJAN VALINTA
Teppo Kakkonen avasi kokouksen klo 17.00. Kokouksen avaaja tuli valituksi kokouksen puheenjohtajaksi.

PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
Pöytäkirjan pitäjäksi valittiin Eero Tuomaala ja pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kauko Virkkunen ja Marko Kantola.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

SAALISKIINTIÖISTÄ PÄÄTTÄMINEN
Saaliskiintiöiksi määritettiin:
-Riekko rauhoitettu.
-Fasaani ei kiintiötä.
-Kaksi metsäkanalintuja /jäsen/kausi näistä yksi saa olla metso. Naarasteeri ja koppelo on rauhoitettu seuran pääalueella. Naarasteeren ja koppelon rauhoitus ei koske Kiuttulan eikä Pahkakosken alueita.(kuuluu kuitenkin kiintiöön)
-Metsäkanalinnut rauhoitusalue muuttui katso kohta 6.
-Jänis ei kiintiötä.
-kauris 10 kpl joen eteläpuolelta ja 10 kpl joen pohjoispuolelta.
-kaurisporukassa on oltava vähintään 2 metsästäjää.
-1 kauris /jäsen/kausi.
-Ennen metsästämistä ilmoitettava jahtivuodille
Janne Paldanius eteläpuoli ja Sauli Keltamäki pohjoispuoli.
-Johtokunnalla on oikeus rajoittaa pyyntiä.
-Kauriin rauhoitusalue eteläpuolella-muuttui katso kohta 6.

RAUHOITUSALUEISTA PÄÄTTÄMINEN
Rauhoitusalueiksi määritettiin:
-Metsäkanalinnut kokonaan rauhoitettu alueella joka rajautuu Ii-joki – meri – 4tie – Turhapuro (Karhunsaari) Huom. koskee vain metsäkanalintuja.
-16.11 saakka rauhoitettuna olevat alueet Tukkikari, Hahtikari, Käyränkari, Korkia, Pirttikari, Koirankari, Etelä-Iin karhu, Hietakari, Loutti.
-Koko kauden rauhoitettuna: Patakari, Tanko, Illinsaari, Leppisaari, Kirkkosaari, Simakka, Niittysaari, Rontti, Hiastinsaari, Jätevesilaitos, Tila nro 1/91 Pentti Häyrynen, 4-tie-Alarannantie Pikkuniityntie – Ojakyläntie – Praavantie. (teiden väliin jäävä alue. eli nk. Viinamäki)
-Patakarin rauhoitusalueen rajoja tarkennettiin seuraavasti. Muuten vanhat rajat mutta länsiraja kulkee kaivettua kanavaa pitkin. Tarkemmin karttaliitteessä seuran nettisivuilla.
-Kauriinmetsästyksen rauhoitusalue joen eteläpuolella muuttui siten että 4-tie – Alarannantie – Pikkuniityntie – Ojakyläntie – Praavantie (teiden väliin jäävä alue. eli nk. Viinamäki) alue on rauhoitettu. Muuten 4-tien länsipuolella saa metsästää kaurista.

-Koiran koulutusta Louttissa rauhoitusaikana ei rajoitettu.

VIERASLUVISTA PÄÄTTÄMINEN
-Kausilupa 250 €. Anotaan seuran puheenjohtajalta. Tällä luvalla saa jäsenen oikeudet pois lukien kauriin metsästysoikeus.
-Jäniksen ja kyyhkyn metsästykseen oikeuttava lupa 20 € / Päivä. Jäsenen mukana.
-Pienpeto ja ajavan koiran kouluttaminen 10 € / kausi.

KETUNMETSÄSTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN
-Ketunmetsästyksessä rauhoitusalueella tulee olla vähintään kolmen metsästäjän seurue.
Seurueen jäsenistä vähintään yhden tulee olla seuran jäsen.

VESILINTUJEN JA KYYHKYN METSÄSTYS
-Vesilinnustuksen vierasluvat saa erikseen ilmoitettavista ostopaikoista.
-Kyyhkyn metsästyksessä viljellyillä alueilla tulee olla maanomistajan kirjallinen lupa.

KOIRAKOKEISTA PÄÄTTÄMINEN
-Kenneljaosto päättää koirakokeista. Koirakokeista kerrotaan lisää seuran nettisivulla.

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
-Muista asioista keskusteltiin vilkkaasti.
-Pienpetopyynnin koulutuksen järjestäminen ja loukkujen valmistaminen sekä nuorille metsästäjille seuran loukkujen lainaaminen nousi esille tärkeänä asiana.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
-Kokous päätettiin klo 18.00.

Ampumaradan säännöt ja ohjeet

Iin Metsästysyhdistys Ry:n ampumaradan säännöt ja ohjeet:

Ampumarata on tarkoitettu ensisijaisesti Iin My:n jäsenten käyttöön.
Ampumaradalla saa ampua haulikolla, kiväärillä sekä pistoolilla.
Ampumarataa saa käyttää arkisin klo 9.00-20.00 ja viikonloppuisin 12.00-20.00

Kivääri/pistoolirata:
Ampumaradan kivääripuolella saa ampua ainoastaan taustavallin suuntaan. Sivu- ja takavalleihin ampuminen on kiellettyä.
Ampumapaikkoja on 75 metrin, 125 metrin sekä 150 metrin matkalla taustapenkasta.
Radalla järjestetään hirvi- ja karhukoe ammuntoja. Ammunnoista ilmoitetaan riista.fi sivulla.
Hirvi/karhurataa on mahdollista vuokrata esim. hirviporukan harjoitusammuntojen käyttöön lisätietoa Mika Pakanen 0400 543 469.
Ohjattujen ammuntojen aikana ampumarata ei ole muiden ampujien käytössä.

Haulikkorata:

Haulikkorata sijaitsee kivääriradan taustavallin takana.
Haulikkoradalla saa ampua vain haulikolla.
Haulikkoradalla saa käyttää omia kiekonheittimiä ja kiekkoja.
Haulikkorata tulee siivota hylsyistä sekä pahvi tms. roskista ampumisen jälkeen. Mikäli haulikkoradalla olevat jäteastiat ovat täynnä, tulee roskat kasata jäteastioiden viereen.

Ohjatut ammunnat:
Haulikkoradalla on kaksi sähkötoimista kiekonheitintä ja skeet rata. Lisätietoja mahdollisuudesta ampua skeet tai metsäsammuntaa saa Heikki Kalliolta 045 631 1612.
Järjestetyissä ammunnoissa skeet kierros maksaa seuran jäseniltä 3 € ja muilta 4 €. Kierros sisältää 25 kiekkoa.

Kesäkokouksen 2.8.2015 päätökset


Pj avasi kokouksen klo 12.00. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Miilumäki

Pöytäkirjan pitäjäksi valittiin Teppo Kakkonen.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pasi Keltamäki ja Janne Paldanius. Samat henkilöt toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Saaliskiintiöt:
-Fasaani ei kiintiötä.
-Riekko kokonaan rauhoitettu.
-3 kpl metsäkanalintuja / metsästäjä / kausi. Näistä yksi saa olla metso. Naaras teeri sekä koppelo ovat rauhoitettu seuran pääalueella. (huom. myös pyy kuuluu kiintiöön)
-Jänis ja rusakko ei kiintiötä.
-Kauris 5 kpl joen eteläpuolella (jahtivouti Janne Paldanius 050 338 7361) ja 10 kpl joen pohjoispuolella (jahtivouti Sauli Keltamäki 040 528 0958).
Kauriin metsästys tapahtuu seuruemetsästyksenä. Seurueessa on oltava vähintään kaksi metsästäjää. Seurueella on oltava nimetty johtaja. Jahtivoudille tulee tehdä ilmoitus ennen metsästyksen aloittamista.
Yksi kauris / jäsen / vuosi. Johtokunnalla on oikeus muuttaa/rajoittaa kauriin metsästystä jahtivoudin esityksestä. Mikäli maanomistajat vaativat tiukempia ehtoja kauriin metsästykseen, johtokunnalla on oikeus päättää viimevuotiseen käytäntöön palaamisesta.
Kauriin metsästys on kielletty seuraavalla alueella: Meri – Praavantie – 4-tie – Kantolantie – Ruonaoja – Meri

Rauhoitusalueet (Rauhoitusalueista tulee kartta seuran majan ikkunaan)

Koko kauden rauhoitettuna:
Tanko, Illinsaari, Leppisaari, Kirkkosaari, Simakka, Niittysaari, Rontti, Hiastinsaari, Jätevesilaitos,
tila N:ro 1:91 Sääskenharjuntien pohjoispuolella,
Rooppilammen ympärys.
4-tie-Alarannatie-Pikkuniityntie-Ojakyläntie-Praavantie, teiden sisään jäävä alue.

16.11.saakka rauhoitettuna:
Patakari, Pensaskari, Hietakari, Koirankari, Etelä-Iin Karhu, Hahtikari, Käyränkari, Pirttikari, Korkia, Tukkikari.

Vierasluvat:
Jänis ja kyyhky 20 €/päivä.
Jäsen täytyy olla mukana. Vieraslupa maksetaan seuran tilille FI24 5350 0240 0009 97 ennen metsästämistä.
Viestikenttään tiedot: Vieraan nimi, isännän nimi, metsästyspäivä.(ilman näitä tietoja lupa on mitätön)
Kausilupa 250 € / kausi. Lupa on anottava Juha Miilumäeltä. Lupa oikeuttaa metsästämään jäsenen oikeuksin lukuun ottamatta kaurista.
Pienpetojen pyynti- ja ajavan koiran koulutuslupa 10 € / kausi. Maksetaan seuran tilille FI24 5350 0240 0009 97. Viestikenttään tiedot: Pienpetolupa, Luvanhaltijan nimi, Kausi 1.8.2015-31.7.2016.

Pienpetojahdissa rauhoitusalueella on oltava vähintään 3 hengen seurue. Seurueen jäsenistä yhden tulee olla seuran jäsen.

Kyyhkyn metsästyksessä viljellyillä pelloilla on oltava maanomistajan kirjallinen lupa. Huom. myös heinäpellot ovat viljeltyjä peltoja.
Vesilinnustusalueen kartta sekä vieraslupa ohjeistus tulee nettisivuille sekä majan ikkunaan erillisenä liitteenä.
10§
Kenneljaosto oikeutettiin päättämään koirakoeasioista entisen käytännön mukaan. Kokeiden metsästykselle aiheuttamat rajoitukset tulee minimoida.
11§
Muut asiat joista ei voida tehdä päätöksiä
12§
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.10