Aihearkisto: Kokoukset

Iin metsästysyhdistyksen talvikokous 5.2.2020

Pidettiin hiljainen hetki Matti Siivikolle.

Pienpetokisan arpajaisissa voittivat Kaarlo Häkkilä, Henry Pakanen, Janne Paldanius ja Peräkylän petopojat*2

1. Kokouksen avaus ja puheenjohtajan valinta

ehdotettu Jorma Kröger, kannatettu ja valittu.

2. pöytäkirjan pitäjän, pöytäkirjan tarkastajien ääntenlaskijoiden valinta

pöytäkirjan pitäjä: Janne Paldanius

pöytäkirjan tarkastajat: Teppo Kakkonen ja Marko Kantola

ääntenlaskijat: Hannu Klaar ja Pekka Paakkari

3. kokouksen laillisuus ja päätäntävalta

todetaan kokous lailliseksi ja päätäntävaltaiseksi

4. kokouksen työjärjestys

hyväksytään

5. toimintakertomusten hyväksyminen

Toimintakertomukset esitti riistanhoitojaosto, valvontajaosto, kenneljaosto, ammuntajaosto ja johtokunta. kaikki hyväksyttiin.

6. tilien-ja tilinpäätöksen vahvistaminen

Timo Taskinen esitteli seuran taseen ja tuloslaskelman

7. Tili-ja vastuuvapauden myöntäminen

Tilintarkastajat ovat laittaneet huomautuksen uudesta ansiotulorekisteristä. Talkootoiminta ei saa olla vastikkeellista tai siitä on maksettava vero.

Johtokuntaa huomautetaan asiasta ja kehotetaan ryhtymään muutoksiin.

8. toimintasuunnitelmien hyväksyminen

toimintasuunnitelman esitti riistanhoitojaosto, kenneljaosto, valvontajaosto ja johtokunta.

Riistanhoitojaosto ja valvontajaosto hakevat toiminnalleen uusia vetäjiä.

9. jaostojen koollekutsujien valinta

riistanhoitojaosto: Myntti Paavo

kenneljaosto: Kimmo Keltamäki

Valvontajaosto: Mika Miettunen

Nuorisojaosto: Mikko Kantola

Ampumajaosto: Mika Pakanen

10. jäsen-liittymis- ja riistanhoitotyömaksujen määrääminen

tilintarkastajien huomautuksesta johtuen johtokunta esittää riistanhoitotyömaksun lakkauttamista, sillä perusteella ettei ole järkevää alkaa maksamaan 50euron maksua talkootyöstä josta verohallinto ja tilitoimisto ottavat oman osuutensa. 

Talkootoiminta palvelee vain meitä metsästäjiä sekä riistaa. Kannustamme kaikkia vaihtamaan asennetta talkooTOIMINTAA (ei työtä) kohtaan. Otamme vastaan ideoita kuinka talkoolaisia voisi muistaa esimerkiksi arpomalla jotain pieniä tavarapalkintoja, kuten vaikka kuksan.

Riistanhoitotyömaksun kompensoimiseksi johtokunta ehdottaa jäsenmaksun suuruudeksi 45euroa.

Johtokunnan esitys riistanhoitotyömaksun poistamisesta ja jäsenmaksun korottamisesta 45euroon hyväksytään.

Liittymismaksu pysyy edelleen 100euron suuruisena.

11. Pienpetojen hävittämiskorvaus

Johtokunta esittää arvottavaksi 5kpl 90euron lahjakortteja.

hyväksytty.

12. Toimihenkilöiden kulukorvausten ja palkkioiden hyväksyminen

Johtokunnan esitys: 

puheenjohtaja 600e

sihteeri 250e

jäsenrekisterinylläpito 200e

majaisäntä 300e

nettisivut 100e

jaostot 250e

peijaisten järjestäjä 250e

12.1 Johtokunnalle tulleet esitykset

Kartan lataaminen oma-riista palveluun.

Seuran maanvuokraussopimuksien päivitys.

hirviradan uusiminen.

kauriiden ruokinta lopetettava taajama-alueilla ja rauhoitusalueilla. srva-tehtävät lisääntyneet (7kpl 2019–2020)

Kartan tekemiseen ja vuokrasopimusten päivitykseen varattiin 3000euron määräraha. Alustavasti sovittiin että Juha Miilumäki ja Jorma Kröger alkavat tekemään urakkaa. Urakka jaetaan kahdelle vuodelle ja aluerajana toimii joki. 

Ampumaradan korjaustöihin varattiin talousarvioon 5000euroa.

Kauriin ruokinta päätetään lopettaa taajama-alueilla ja nelostien läheisyydessä. 

Ruokintaa ei tule lopettaa kesken talviruokintakauden,vaan nyt olisi hyvä aika alkaa totuttelemaan kauriita uusille paikoille ja ensi kaudeksi siirtää ruokintapaikatparemmille alueille.

Ota yhteys johtokuntaan jos kauriin ruokintapaikan sijoitus askarruttaa. 

13.talousarvion vahvistaminen

Lisätään johtokunnan esitykseen 4000euroa ampumaradan kunnostamiseen ja 1500euroa nuorisojaoston käynnistämiseen.

talousarvio hyväksytään. 

14. toiminnantarkastajien valinta

Matti Simi ja Jari Lehtonen

15. johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

erovuorossa Janne Kantola ja Paavo Myntti

hyväksytään samat

16. Johtokunnan puheenjohtajan valinta

ehdotettu Juha Miilumäkeä, valittu.

17. muut esille tulevat asiat

Ampuradan kunnostamiseen voitaisiin hakea leader-rahoitusta. Annetaan johtokunnalle valtuudet miettiä hankkeen toteutuksesta, talousarviossa rahaa varattiin 5000e. 

ampumaradan vakituiset käyttövuorot ja nettiin esille.

Talvikokous 6.2.2019 seuran majalla

ASIALISTA

1. KOKOUKSEN AVAUS JA PUHEENJOHTAJAN VALINTA
2. PÖYTÄKIRJAN PITÄJÄN, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
3. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
5. TOIMINTAKERTOMUSTEN HYVÄKSYMINEN
6. TILIEN- JA TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN
7. TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN
8. TOIMINTASUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN
9. TARPEELLISTEN JAOSTOJEN JA KOOLLEKUTSUJIEN VALINTA
10. JÄSEN-, LIITTYMIS- JA RIISTANHOITOTYÖMAKSUJEN MÄÄRÄÄMINEN
11. PIENPETOJEN HÄVITTÄMISKORVAUSTEN HYVÄKSYMINEN
12. TOIMIHENKILÖIDEN KULUKORVAUSTEN HYVÄKSYMINEN
13. TALOUSARVION VAHVISTAMINEN
14. TOIMINNANTARKASTAJIEN VALINTA
15. JOHTOKUNNAN JÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE
16. JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN VALINTA
17. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kesäkokouksen päätökset 2018

Iin metsästysyhdistys
kesäkokouksen päätökset

saaliskiintiöt ja metsästysrajoitukset kaudelle 2018–2019

jänis 1kpl/viikko 10kpl /kausi
Metsäkanalinnut 3kpl joista yksi saa olla ukkometso koppelo rauhoitettu
Metsäkauris 15kpl joen molemmin puolin Ei henkilökohtaista kiintiötä, ilmoitus kaadosta voudille.

Metsäkauriin metsästyksessä 2jahdissa, jahdista ilmoitus voudeille, joen eteläpuoli Janne Paldanius 0503387361 ja joen pohjoispuoli Sauli Keltamäki 0405280958
Hanhen ja kyyhkysen metsästyksessä viljellyillä pelloilla on oltava maanomistajalta kirjallinen lupa
Metsäkanalintujen pyynti kuvilta on kiellettyä
pienpetojen metsästys sallittu myös rauhoitusalueella, vieraalla jäsen aina matkassa

Rauhoitusalueet
http://www.iinmetsastysyhdistys.fi/media/kartta.jpg
Patakarin rauhoitusalue laajenee lintutornin nokalle asti.
Ansakankaassa on nykyisin kauriin pyynti sallittu

vierasluvat
Jäniksen päivälupa 20e/päivä, jäsenen mukana ja saalis on pois jäsenen kiintiöstä.
Kyyhkyn metsästys 20e/päivä
kausilupa 250e/kausi. samat oikeudet kuin jäsenellä.
pienpetokausilupa 10e/kausi. metsästys jäsenen matkassa.

saunaprojekti
sauna päätetään rakentaa.

Kesäkokouksen päätökset

Kokouksen päätökset

KOKOUKSEN AVAUS JA PUHEENJOHTAJAN VALINTA
Teppo Kakkonen avasi kokouksen klo 17.00. Kokouksen avaaja tuli valituksi kokouksen puheenjohtajaksi.

PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
Pöytäkirjan pitäjäksi valittiin Eero Tuomaala ja pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kauko Virkkunen ja Marko Kantola.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

SAALISKIINTIÖISTÄ PÄÄTTÄMINEN
Saaliskiintiöiksi määritettiin:
-Riekko rauhoitettu.
-Fasaani ei kiintiötä.
-Kaksi metsäkanalintuja /jäsen/kausi näistä yksi saa olla metso. Naarasteeri ja koppelo on rauhoitettu seuran pääalueella. Naarasteeren ja koppelon rauhoitus ei koske Kiuttulan eikä Pahkakosken alueita.(kuuluu kuitenkin kiintiöön)
-Metsäkanalinnut rauhoitusalue muuttui katso kohta 6.
-Jänis ei kiintiötä.
-kauris 10 kpl joen eteläpuolelta ja 10 kpl joen pohjoispuolelta.
-kaurisporukassa on oltava vähintään 2 metsästäjää.
-1 kauris /jäsen/kausi.
-Ennen metsästämistä ilmoitettava jahtivuodille
Janne Paldanius eteläpuoli ja Sauli Keltamäki pohjoispuoli.
-Johtokunnalla on oikeus rajoittaa pyyntiä.
-Kauriin rauhoitusalue eteläpuolella-muuttui katso kohta 6.

RAUHOITUSALUEISTA PÄÄTTÄMINEN
Rauhoitusalueiksi määritettiin:
-Metsäkanalinnut kokonaan rauhoitettu alueella joka rajautuu Ii-joki – meri – 4tie – Turhapuro (Karhunsaari) Huom. koskee vain metsäkanalintuja.
-16.11 saakka rauhoitettuna olevat alueet Tukkikari, Hahtikari, Käyränkari, Korkia, Pirttikari, Koirankari, Etelä-Iin karhu, Hietakari, Loutti.
-Koko kauden rauhoitettuna: Patakari, Tanko, Illinsaari, Leppisaari, Kirkkosaari, Simakka, Niittysaari, Rontti, Hiastinsaari, Jätevesilaitos, Tila nro 1/91 Pentti Häyrynen, 4-tie-Alarannantie Pikkuniityntie – Ojakyläntie – Praavantie. (teiden väliin jäävä alue. eli nk. Viinamäki)
-Patakarin rauhoitusalueen rajoja tarkennettiin seuraavasti. Muuten vanhat rajat mutta länsiraja kulkee kaivettua kanavaa pitkin. Tarkemmin karttaliitteessä seuran nettisivuilla.
-Kauriinmetsästyksen rauhoitusalue joen eteläpuolella muuttui siten että 4-tie – Alarannantie – Pikkuniityntie – Ojakyläntie – Praavantie (teiden väliin jäävä alue. eli nk. Viinamäki) alue on rauhoitettu. Muuten 4-tien länsipuolella saa metsästää kaurista.

-Koiran koulutusta Louttissa rauhoitusaikana ei rajoitettu.

VIERASLUVISTA PÄÄTTÄMINEN
-Kausilupa 250 €. Anotaan seuran puheenjohtajalta. Tällä luvalla saa jäsenen oikeudet pois lukien kauriin metsästysoikeus.
-Jäniksen ja kyyhkyn metsästykseen oikeuttava lupa 20 € / Päivä. Jäsenen mukana.
-Pienpeto ja ajavan koiran kouluttaminen 10 € / kausi.

KETUNMETSÄSTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN
-Ketunmetsästyksessä rauhoitusalueella tulee olla vähintään kolmen metsästäjän seurue.
Seurueen jäsenistä vähintään yhden tulee olla seuran jäsen.

VESILINTUJEN JA KYYHKYN METSÄSTYS
-Vesilinnustuksen vierasluvat saa erikseen ilmoitettavista ostopaikoista.
-Kyyhkyn metsästyksessä viljellyillä alueilla tulee olla maanomistajan kirjallinen lupa.

KOIRAKOKEISTA PÄÄTTÄMINEN
-Kenneljaosto päättää koirakokeista. Koirakokeista kerrotaan lisää seuran nettisivulla.

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
-Muista asioista keskusteltiin vilkkaasti.
-Pienpetopyynnin koulutuksen järjestäminen ja loukkujen valmistaminen sekä nuorille metsästäjille seuran loukkujen lainaaminen nousi esille tärkeänä asiana.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
-Kokous päätettiin klo 18.00.