Kaikki kirjoittajan Sami Junnila artikkelit

Jyviä sorsan ruokintaan

Seura on hankkimassa sorsan ruokintaan jyviä.

Kaikki jotka haluaa jyviä ilmoittaa koko nimensä sekä paikan mihin aikoo ruokinnan laittaa.

Ilmoitus Alpo Kaistolle viestillä tai Whatsappilla 6.4mennessä. 0401391725.

Ruokinta tulee järjestää keväällä, ei syksyllä. RHJ tulee valvomaan asiaa.

Talvikokous

Yhdistyksen talvikokous sunnuntaina 11.2.2024 kello 14:00 Metsästysmajalla.

TERVETULOA!


TALVIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri;
 1. todetaan kokouksen laillisuus;
 1. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 1. esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta toimintavuodelta;
 1. esitetään tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajain lausunto kuluneelta tilikaudelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta;
 1. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille:
 1. toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali;
 1. toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
 1. toimitetaan kahden tilintarkastajien ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali;
 1. vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa toimintavuotta varten.
 1. hyväksytään toimintavuoden tulo- ja menoarvio sekä päätetään yhdistyksen metsästyksenvartijoiden ja muiden toimihenkilöiden palkkion määräämisestä;
 1. määrätään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus;
 1. käsitellään mahdolliset yhdistyksen jäsenten erottamistapaukset milloin yhdistyksen jäsen on sääntöjen 5 pykälän mukaan saattanut erottamisensa yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi;
 1. valitaan tarpeelliset jaostot;
 1. käsitellään muut johtokunnan tai yksityisten jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen talvikokousta esittämät asiat;
  1. Ampumaratahanke: Johtokunta esittelee nykyisen radan tilanteen ja mahdolliset tulevaisuuden hankkeet / vaihtoehdot
 1. päätetään toimialueen riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä; sekä
 1. käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

Pukkijahti 2023

Kauriin pukkijahti alkaa 15.5. Eteläpuolella lupia jäljellä 10kpl ja pohjoispuolella 6kpl. Säännöt on samat, ilmoitetaan voudeille jahtiin menosta. Kaadosta ja mahdollisesta haavakosta myös ilmoitukset.

Pohjoispuolella Teemu 040-735 8786

Eteläpuolella Janne 050-338 7361.

Ja vaikka sillä autolla on mukava käydä pelloilta katselee onko kauriita niin muistetaan että jos tiet on märkiä niin ei mennä pilaamaan niitä että saadaan myös tulevaisuudessa jahtailla.

Aiemmilta vuosilta on nähty ettei ole helppo laji kyseessä, saaliina on enempi puutuneita perseitä ja punkin puremia, mutta pidetään peukkuja että saataisiin joku hieno pukki myös.

Ja järkeä pyyntiin, keskitytään nuoriin ja heikompiin yksilöihin, reviirin valtapukin kaataminen ei ole suositeltavaa. Jokainen päättäköön kuitenkin itse kun päättää painaa katkaisijaa. Huomioidaan muut pyytäjät ja koitetaan Jannen kanssa ohjailla pyyntiä ettei synny vaaratilanteita. Onnea jahtiin.

– Teemu

Ruokintaviljaa!

Tänä vuonna ei ole saatavilla paikallista viljaa linnuille joten joudumme hakemaan viljan todennäköisesti Lumijoelta.

Kaikki jotka haluavat osallistua ruokintaan, laittakaa viesti Alpo Kaistolle 0401391725 1.4.2023 mennessä.

Yksi ruokintapaikka per yks osuus joka arviolta 100-120kg viljaa.

Sovitaan myöhemmin hakupäivä ja pyritään kimppakyydeillä hakemaan niin pysyy kulut kohtuullisena.